czwartek, 14 maja 2015

Miasto Wspólna SprawaKoalicja Miasto Wspólna Sprawa zaprasza na pierwsze warszawskie Forum Mieszkanek  i Mieszkańców, które odbędzie się w niedzielę 24 maja w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4 oraz na osiedlu Jazdów (szczegółowy program poniżej).

Lokalne i oddolne inicjatywy mieszkańców Sielc, Ursusa, Jazdowa, Starej Pragi, Osiedla Przyjaźń, Rembertowa i wielu innych miejsc, generują olbrzymi zasób praktycznej i różnorodnej wiedzy. Aktywni mieszkańcy, dbając o wspólną miejską przestrzeń, doskonalą umiejętności i metody efektywnego używania narzędzi partycypacji, animowania lokalnej kultury, współpracy z urzędem czy z mediami, skutecznego protestu, wpływania na planowanie przestrzenne itd. Z czasem stają się jedynymi w swoim rodzaju ekspertami. Doświadczenie i wiedza zdobyta w tym procesie jest nie do przecenienia, pozostaje jednak rozproszona między wyspami lokalnej aktywności. Forum Mieszkanek i Mieszkańców Miasto Wspólna Sprawa ma ułatwić dostęp do tej wiedzy  –  uwspólnić ją, tak aby wzmacniać działające inicjatywy oraz wspierać młode wspólnoty lokalne w działaniach.

Pierwsza część Forum będzie miała formę krótkiej prelekcji poświęconej kwestii miejskich dóbr wspólnych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola dóbr wspólnych w mieście, czym różnią się one od sfery publicznej i własności prywatnej oraz jaką rolę w ich tworzeniu odgrywają mieszkańcy.

Druga część Forum będzie okazją do wzajemnego poznania się. Zaproszone inicjatywy będą prezentować swój dorobek, plany i wizje. Opowiedzą również o wyzwaniach, przed którymi stoją. Kontynuacją tej części będzie wymiana wiedzy i doświadczeń  między koalicjantami. Będzie to okazja, by podzielić się dobrymi praktykami w demokratycznym kształtowaniu przestrzeni miasta, twórczym wykorzystywaniu narzędzi partycypacji i prowadzeniu skutecznych akcji rzeczniczych.

Wiele problemów, z którymi borykają się oddolne inicjatywy, wykracza poza lokalny kontekst i wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań na szczeblu ogólnomiejskim lub państwowym. Dlatego trzecia część Forum poświęcona będzie wydobyciu wspólnej puli problemów i określeniu w jaki sposób, wspólnymi koalicyjnymi siłami lobbować na rzecz ich rozwiązania.  

Na zakończenie zaprosimy uczestników Forum na uratowane przed rozbiórką Osiedle Jazdów, gdzie odbędzie się koncert zespołu Poeci Jezior oraz pokaz filmów dokumentujących działania lokalnych inicjatywy w Warszawie i innych miastach Europy.

Forum jest wydarzeniem otwartym.  Szczególnie zapraszamy przedstawicieli oddolnych inicjatyw oraz wszystkie osoby zainteresowane urzeczywistnianiem wizji miasta jako dobra wspólnego.

Forum Mieszkanek i Mieszkańców
Miasto Wspólna Sprawa
24 maja 2015, niedziela

Szczegółowy program spotkania
12:00–19:30  Warsztat, pl. Konstytucji 4

    12:00–13:00  Razem (za)dbamy o Warszawę - gawęda o miejskich dobrach wspólnych
    13:00–15:00  Prezentacje warszawskich inicjatyw
    15:00–16:00  Przerwa (obiad)
    16:00–18:30  Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk - praca w grupach
    18:30–19:30  Wspólne problemy, plany i działania koalicji  

20:00–21:00  Osiedle Jazdów
Koncert zespołu Poeci Jezior (Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku przy ul. Jazdów 8/2)
Miasto społecznie kształtowane - projekcja filmów dokumentalnych w jednym z domków fińskich

Zapisy

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w Forum, do wypełnienia ankiety: http://goo.gl/forms/xiu6SpS9NM

Linki:
Vimeo (zwiastun Forum) - https://vimeo.com/127235722
Strona www -

***
Czym jest Miasto Wspólna Sprawa?
Miasto Wspólna Sprawa to tworzona od marca 2015 roku koalicja, która łączy rozproszone inicjatywy mieszkańców Warszawy w sieć współpracy opartej na wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu. Koalicjanci działają na rzecz tworzenia centrów integracji, lepszego wykorzystania miejskich nieruchomości, ratowania dziedzictwa kulturowego, ochrony publicznej przestrzeni przed degradacją. Osoby zaangażowane w lokalne działania nie zawsze identyfikują się z ruchami miejskimi, co nie zmienia faktu, że są ich częścią, być może najbardziej twórczą i aktywną: wysiadują na sesjach rad dzielnicy i rady miasta, uczestniczą w spotkaniach komisji dialogu społecznego, organizują protesty i demonstracje, zbierają podpisy pod petycjami i listami otwartymi, wykorzystują wszelkie istniejące narzędzia współpracy samorządu z mieszkańcami. Koalicja Miasto Wspólna Sprawa stawia sobie za cel ochronę i rozwijanie tego, co stanowi o społecznym wymiarze Warszawy - wspólnych przestrzeni, centrów lokalnej aktywności, śladów historii, miejsc ważnych dla lokalnej tożsamości. Miasto Wspólna Sprawa ma być polem wspólnych działań dla inicjatyw tworzonych przez mieszkańców i dla mieszkańców, tych dopiero kiełkujących i tych doświadczonych. Strona internetowa koalicji Miasto Wspólna Sprawa: www.miastowspolnasprawa.tumblr.com

Koalicja Miasto Wspólna Sprawa inspirowana jest projektem Radical Democracy - Reclaiming The Commons, łączącym cztery europejskie miasta (Londyn, Sewillę, Stambuł i Warszawę) we wspólnym celu, którym jest wzmocnienie głosu mieszkańców domagających się większego wpływu na sprawy lokalne. Warszawskim organizatorem projektu Radical Democracy jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz grupa osób: Michał Augustyn, Dorota Borodaj, Andrzej Górz, Iza Kaszyńska, Maciek Łepkowski, Igor Stokfiszewski i Jaśmina Wójcik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz