poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Majówka w Warsztacie


W dniu 01 maja i 03 maja 2018 Warsztat będzie nieczynny!
Za utrudnienia przepraszamy!

Życzmy miłego wypoczynku!


piątek, 27 kwietnia 2018

Program Warsztatu na kolejny tydzień


30 kwietnia 2018 - poniedziałek

Indywidualne sesje hipnoterapeutyczne
pon., 30 kwietnia, 16:30 – 19:30, salka nr 2

3 indywidualne sesje hipnoterapeutyczne, nabór na ochotników otwarty.
Sesja hipnoterapeutyczna, którą będę przeprowadzał może pomóc w:
·         pokonaniu uzależnień,
·         motywacji do działania,
·         porzuceniu negatywnych nawyków,
·         uświadomieniu sobie przyczyn niepowodzeń i konfliktów w relacjach oraz związkach,
·         zneutralizowaniu emocji związanych z trudnymi przeżyciami, które doświadczana były kiedyś (regresja wieku) lub doświadczane są obecnie,
·         uświadomieniu sobie przyczyn problemów natury psychicznej, mogących mieć wpływ również na problemy zdrowia fizycznego,
·         likwidacji takich zaburzeń jak nerwica oraz lęk.
Każda osoba pełnoletnia może wziąć udział w tym wydarzeniu, przed uprzednim wysłaniem e-maila pod adres: natupomoc@gmail.com
  

04 maja - piątek

Medytacja Warszawa
pt., 4 maja, 17:30 – 19:30, parter

Medytacja dla zapracowanych i studentów.
Cały dzień zasuwałeś jak mrówka? Pora odpocząć - zapraszam na medytację po pracy i po zajęciach w szkole.
Wydarzenie cykliczne otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie).
Informacje o wydarzeniu: 504 705 771


05 maja 2018 – sobota

Bezpieczny Senior - czyli zadbaj o siebie i innych nie tylko na ulicy
sob., 05 maj, 10:15 – 11:30, parter

Tematyka zajęć
·         odruchy bezwarunkowe, które każdy z nas posiada
·         zagrożenia, które mogą napotkać osoby starsze,
·         zachowania, które możliwe, że okażą się pomocne 
·         obrona przed złodziejem/ napastnikiem 
·         punkt presyjne/ bolesne punkty na ciele, które zniechęcą każdego 
·         aspekty prawne jeśli chodzi o obronę konieczną 
·         pierwsza pomoc - zarówno w przypadku kiedy sami jej potrzebujemy jak i kiedy udzielić jej możemy a nawet musimy, 
·         jak się zachować w takich sytuacjach , co może być pomocne a czego się wystrzegać.

Prowadzenie: Sebastian Pierzchała
wstęp wolny
Zajęcia prowadzone w ramach Kafejki Międzypokoleniowej.

Klub jogina - medytacja
sob., 05 maj, 10:30 – 15:00, salka nr 1

Medytacja z dźwiękiem, oddechem i muzyką.
Zapisy: 504 705 771, 733 019 246.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Śniadanie sieciujące ze Spółdzielnią Kultury

Dziękujemy za inspirujące śniadanie ze Spółdzielnia KulturyAlicja Szulc za podzielenie się swoimi doświadczeniami filmowo-animacyjno-edukacyjnymi. AMONDO FILMS - dziękujemy za gościnę!!! Miło spędzić poranek w towarzystwie inspirujących osób działających na rzecz społeczności lokalnych poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Program Warsztatu na najbliższy tydzień!23 kwietnia 2018 - poniedziałek

Jak współpracować ze społecznościami?
pon., 23 kwietnia, 15:00 – 17:00, parter

Tym razem będzie można porozmawiać z Pawłem Jordanem – liderem ds. rozwoju partnerstw, edukatorem, prezesem Stowarzyszenia BORIS.
Jeśli chcesz rozpocząć/wzmocnić działania w swojej społeczności lokalnej (podwórko, osiedle, dzielnica) to będzie świetna okazja do rozmowy o możliwościach zaangażowania się, rozwijania współpracy lokalnej z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami, biznesem. Zapraszamy!
Organizator: BORIS - Warszawa Lokalnie

Skuteczne strategie w Social Media.
pon., 23 kwietnia, 17:30 – 20:00, parter

Aktualnie panuje przekonanie, że jeżeli nie ma Cię w mediach społecznościowych to nie istniejesz. Przynajmniej jeżeli mówimy o prowadzeniu firmy.
Jeśli znajdujesz się w takim momencie i zadajesz sobie pytanie czy warto zdecydować się na zaistnienie w social mediach - odpowiedź powinna być oczywista: tak i to jak najszybciej.
Na spotkaniu dowiesz się jak określać swoje cele doraźne i długofalowe. Poznasz sposoby jak określać swoją grupę docelową. Dobierzesz odpowiednie kanały komunikacji. Być może zaczniesz prowadzić swojego bloga lub stworzysz prosty lejek sprzedażowy. Zachęcimy Cię do tworzenia dobrej jakości angażującego contentu a także wskażemy drogę to tego jak mierzyć i testować osiągane wyniki oraz monitorować swoją konkurencję.

Spotkanie jest skierowane dla osób zaczynających swoją drogę z social media. Pozwoli ukierunkować i uporządkować działania aby od początku zmierzały w prawidłowym kierunku i w prawidłowy sposób.

Organizator: Grupa TwoMemory OPP- Fundacja Sedeka.
Spotkanie otwarte.


Męska Grupa Wsparcia i Rozwoju, otwarte
pn., 23 kwietnia, 17:00 – 20:00, salka nr 3

Jeżeli chcesz móc szczerze podzielić się doświadczeniami. Jeżeli chcesz poszukać właściwych odpowiedzi na ważne życiowe sprawy. Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze, wśród mężczyzn, o tym szczerze porozmawiać.
Dla mężczyzn i młodszych i starszych. Spotkanie jest otwarte.
Aktualności i zapisy przez formularz na stronie grupy: www.MeskaGrupaWarszawa.pl


Indywidualne sesje hipnoterapeutyczne
pon., 23 kwietnia, 16:30 – 19:30, salka nr 2

3 indywidualne sesje hipnoterapeutyczne, nabór na ochotników otwarty.
Sesja hipnoterapeutyczna, którą będę przeprowadzał może pomóc w:
 • pokonaniu uzależnień,motywacji do działania, 
 • porzuceniu negatywnych nawyków, 
 • uświadomieniu sobie przyczyn niepowodzeń i konfliktów w relacjach oraz związkach, 
 • zneutralizowaniu emocji związanych z trudnymi przeżyciami, które doświadczana były kiedyś (regresja wieku) lub doświadczane są obecnie, 
 • uświadomieniu sobie przyczyn problemów natury psychicznej, mogących mieć wpływ również na problemy zdrowia fizycznego, 
 • likwidacji takich zaburzeń jak nerwica oraz lęk.


Każda osoba pełnoletnia może wziąć udział w tym wydarzeniu, przed uprzednim wysłaniem e-maila pod adres: natupomoc@gmail.com


24 kwietnia 2018 - wtorek

Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali
wt., 24 kwietnia, 15:00 – 17:00, salka nr 1

Konsultacje dla mieszkańców.
Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków, w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie. 
Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami,
związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
W tym zakresie działalność będzie dotyczyła także problemów zgłaszanych przez innych mieszkańców Warszawy.
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie otwarte dla: Właściciele lokali (wspólnoty mieszkaniowe), inni zainteresowani mieszkańcy, społeczności lokalne, inne organizacje pozarządowe (np. w zakresie reprywatyzacji, spraw lokalowych, walki z hałasem, ochrony zabytków, ochrony środowiska – zieleni miejskiej). Każdorazowo od 2-8 osób, w uzgodnionych przypadkach większe grupa (10-15).

Organizator: Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali.

Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
wt., 24 kwietnia, 17:50 – 20:00, salka nr 1

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17


25 kwietnia 2018 - środa

Transhumanizm w Warszawie
śr., 25 kwietnia, 18:00 – 19:30, 1. piętro

Cykliczne otwarte spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego z wykładem.


26 kwietnia 2018 - czwartek

Seminarium: Polityczność a lokalność w kontekście działalności osób zaangażowanych w ruchy miejskie.
czw., 26 kwietnia, 17:30 – 19:30, parter

Organizator: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Moderatorzy, badacze: Marek Kaleta, Przemysław Gnyszka
Paneliści: przedstawiciele Stowarzyszenia Wiatrak, grupy Miasto jest Nasze.
Wydarzenie otwarte dla: dorosłych, seniorów, studentów, aktywistów, animatorów, 20-40 osób.

W niniejszym projekcie badawczym skupiamy się na działalności osób zaangażowanych w warszawskie ruchy miejskie, takie jak Miasto Jest Nasze czy Stowarzyszenie „Wiatrak”. Wybór tych organizacji wiąże się z będącym osią badań studium przypadku – konfliktu wokół planu zagospodarowania przestrzeni toru kolarskiego klubu „Orzeł”, przy ulicy Podskarbińskiej na Pradze Południe. Miejskim planom zagospodarowania tego obszaru sprzeciwiają się m.in. działacze MJN-Praga Południe i zaangażowani w projekt „Nowe Dynasy”. Prowadząc badania jakościowe (oparte na indywidualnych pogłębionych wywiadach, obserwacji uczestniczącej i analizie źródeł zastanych) chcemy odpowiedzieć na pytania związane z autoidentyfikacją działaczy w kontekście polityczności – jak sami rozumieją polityczność i na ile widzą swoją działalność jako polityczną?
Jedną z inspiracji do postawienia pytań w taki sposób była pojawiająca się niekiedy w narracjach osób działających lokalnie opozycja: „społecznik-aktywista”. W tym zestawieniu to „aktywistom” przypisywana jest działalność polityczna, nastawiona na zdobycie władzy, w przeciwieństwie do skupionej na dobru lokalnej społeczności działalności „społeczników”. W swoich badaniach chcemy pogłębić refleksję nad tymi kategoriami i poddać analizie sposób ich funkcjonowania.
Drugim, obok polityczności, zagadnieniem o największej wadze w naszych badaniach jest lokalność. Chcemy dowiedzieć się czym dla działaczy jest lokalność, jakie ma dla nich znaczenie, a także kiedy, w jaki sposób i dlaczego to, co lokalne, staje się polityczne. W tym kontekście ważne będzie dla nas odniesienie do konkretnego przypadku – wspomnianego konfliktu wokół toru kolarskiego – dzięki któremu będziemy mogli przyjrzeć się konkretnym działaniom i strategiom podejmowanym przez osoby lokalnie zaangażowane. Indywidualny charakter prowadzonych przez nas rozmów pozwoli nam częściowo prześledzić biografie rozmówców i dzięki temu zarysować proces zmiany „zwykłego obywatela” w lokalnego działacza/aktywistę/społecznika.
Powyższe case study posłuży jako przyczynek do debaty o lokalności i polityczności. Przeprowadzone seminarium będzie przestrzenią do rozmowy o tym kiedy zaczyna się polityczność, na ile ruchy lokalne angażują się w zmianę społeczną na poziomie polityki? Jaki jest próg wejścia w działania polityczne? Posłuży również do refleksji nad tożsamościami takimi jak aktywista, społecznik, działacz.


Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
czw., 26 kwietnia, 17:50 – 20:00, salka nr 1

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17


27 kwietnia 2018 - piątek

Medytacja Warszawa
pt., 27 kwietnia, 17:30 – 19:30, parter

Medytacja dla zapracowanych i studentów.
Cały dzień zasuwałeś jak mrówka? Pora odpocząć - zapraszam na medytację po pracy i po zajęciach w szkole.
Wydarzenie cykliczne otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie).
Informacje o wydarzeniu: 504 705 771


Rada Osiedla, spotkanie otwarte
pt., 27 kwietnia, 18:00 – 20:00, salka nr 3

Rada Osiedla, spotkanie otwarte.


28 kwietnia 2018 - sobota

Bezpieczny Senior - czyli zadbaj o siebie i innych nie tylko na ulicy
sob., 21 kwietnia, 10:15 – 11:30, parter

Tematyka zajęć:
 • odruchy bezwarunkowe, które każdy z nas posiada,
 • zagrożenia, które mogą napotkać osoby starsze,
 • zachowania, które możliwe, że okażą się pomocne  obrona przed złodziejem/ napastnikiem,
 • punkt presyjne/ bolesne punkty na ciele, które zniechęcą każdego,
 • aspekty prawne jeśli chodzi o obronę konieczną,
 • pierwsza pomoc - zarówno w przypadku kiedy sami jej potrzebujemy jak i kiedy udzielić jej możemy a nawet musimy, 
 • jak się zachować w takich sytuacjach , co może być pomocne a czego się wystrzegać.


Prowadzenie: Sebastian Pierzchała
wstęp wolny
Zajęcia prowadzone w ramach Kafejki Międzypokoleniowej.

Klub jogina - medytacja
sob., 28 kwietnia, 11:45 – 14:45, parter

Medytacja z dźwiękiem, oddechem i muzyką.
Zapisy: 504 705 771, 733 019 246.


29 kwietnia 2018 - niedziela

Mistrzostwa Polski w grze intelektualnej
niedz., 29 kwietnia, 10:00 – 15:00, parter

Mistrzostw Polski w grze intelektualnej dla rosyjskojęzycznych mieszkańców "Co? Gdzie? Kiedy?" i "Hamsa".

organizator: Klub intelektualistów "Co? Gdzie? Kiedy?"


Wernisaż wystawy i prezentacja: MetaPlastEmo [projekt MetaPlaneta].
niedz., 29 kwietnia, 12:00 – 15:00, 1 piętro

Prezentacja obrazu 'Postać i Ptaki'(1971.) oraz digit-obrazów kształtowanych ze źródłowym odniesieniem do obrazu wyjściowego 'Postać i Ptaki'.
 Projekt adresowany jest do osób zainteresowanych analizą przekazu treści poprzez obraz. Proces deKonstrukcji obrazu 'Postać i Ptaki'(1971.) w digit Przestrzeni istnieje pod nazwą MetaPlaneta i należy do projektu MetaPlastEmo (EmoShape SourceSpiral GraphLanguage).

Organizator: Ewa Markiewicz-Adamczewska
                                                                                                            

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Wizyta studyjna Centrum OPUS w WarsztacieW sobotę 14 kwietnia 2018 gościliśmy w Warsztacie Warszawskim uczestników wizyty studyjnej z Centrum OPUS z Łodzi. Podczas spotkania rozmawialiśmy o projekcie Warszawa Lokalnie oraz Spółdzielni Kultury.
Mamy nadzieję, że nasze dobre praktyki będą inspiracją do tworzenia wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych w Łodzi. 
Życzymy powodzenia uczestnikom we wdrażaniu nowych pomysłów.

Spotkanie prowadziły: Greta Droździel-Papuga (Spółdzielnia Kultury) oraz Iwona Cichowicz (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych).

Tydzień Weganizmu w Warsztacie 16-20.04.2018

 🍇🍅🍑          
W  programie między innymi spotkania i wykłady:

pon., 16 kwietnia, 17:30 – 19:30
Co wiemy o doznaniach ryb?
Wykład profesora Andrzeja Elżanowskiego, zoologa i etyka.

śr., 18 kwietnia, 17:30 – 19:30
Wegańska szafa.
Spotkanie z projektantami Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem.

czw., 19 kwietnia, 17:30 – 19:30
Dieta roślinna.
Wykład dietetyczki Iwony Kibil.

pt., 20 kwietnia, 16:30 – 18:30
Lunchboxowe inspiracje.
Pokaz gotowania autorki bloga Wegania.
Program Warsztatu na najbliższy tydzień
16 kwietnia 2018 - poniedziałek

Tydzień Weganizmu
pon., 16 kwietnia, 17:30 – 19:30, parter

Co wiemy o doznaniach ryb?
Wykład profesora Andrzeja Elżanowskiego, zoologa i etyka.
Spotkanie otwarte.
organizator: Stowarzyszenie Empatia

17 kwietnia 2018 - wtorek

Polska Unia Seniorów - spotkanie literackie
wt., 17 kwietnia, 12:00 – 14:00, salka nr 3

Polska Unia Seniorów - spotkanie literackie.
W ramach programu - Przystanek Kultura - zapraszamy na spotkanie z wielką, zapomnianą poetką, Zuzanną Ginczanką - "Zuzanna – inny wymiar poezji".
Spotkanie otwarte.


Indywidualne sesje hipnoterapeutyczne
wt., 17 kwietnia, 16:30 – 19:30, salka nr 2

3 indywidualne sesje hipnoterapeutyczne, nabór na ochotników otwarty.
Sesja hipnoterapeutyczna, którą będę przeprowadzał może pomóc w:
·         pokonaniu uzależnień,
·         motywacji do działania,
·         porzuceniu negatywnych nawyków,
·         uświadomieniu sobie przyczyn niepowodzeń i konfliktów w relacjach oraz związkach,
·        zneutralizowaniu emocji związanych z trudnymi przeżyciami, które doświadczana były kiedyś (regresja wieku) lub doświadczane są obecnie,
·    uświadomieniu sobie przyczyn problemów natury psychicznej, mogących mieć wpływ również na problemy zdrowia fizycznego,
·        likwidacji takich zaburzeń jak nerwica oraz lęk.
Każda osoba pełnoletnia może wziąć udział w tym wydarzeniu, przed uprzednim wysłaniem e-maila pod adres: natupomoc@gmail.com


Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali
wt., 17 kwietnia, 15:00 – 17:00, salka nr 1

Konsultacje dla mieszkańców.
Organizator: Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali.

Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków, w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie. 
Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
W tym zakresie działalność będzie dotyczyła także problemów zgłaszanych przez innych mieszkańców Warszawy.
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie otwarte dla: właściciele lokali (wspólnoty mieszkaniowe), inni zainteresowani mieszkańcy, społeczności lokalne, inne organizacje pozarządowe (np. w zakresie reprywatyzacji, spraw lokalowych, walki z hałasem, ochrony zabytków, ochrony środowiska – zieleni miejskiej).
Każdorazowo od 2-8 osób, w uzgodnionych przypadkach większe grupa (10-15).


Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
wt., 17 kwietnia, 17:50 – 20:00, salka nr 1

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17


18 kwietnia 2018 - środa

Rada Osiedla, spotkanie otwarte
śr., 18 kwietnia, 18:00 – 20:00, salka nr 3

Rada Osiedla, spotkanie otwarte.


Tydzień Weganizmu - spotkanie otwarte
śr., 18 kwietnia, 17:30 – 19:30, parter

X Tydzień Weganizmu
Wegańska szafa-spotkanie z projektantami Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem
Spotkanie otwarte.
Organizator: Stowarzyszenie Empatia


  
19 kwietnia 2018 - czwartek


Tydzień Weganizmu - spotkanie otwarte
czw., 19 kwietnia, 17:30 – 19:30, parter

X Tydzień Weganizmu
Dieta roślinna- wykład dietetyczki Iwony Kibil
Spotkanie otwarte.
organizator: Stowarzyszenie Empatia


Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
czw., 19 kwietnia, 17:50 – 20:00, salka nr 1

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17


20 kwietnia 2018 - piatek

Tydzień Weganizmu - spotkanie otwarte
pt., 20 kwietnia, 16:30 – 18:30, parter

X Tydzień Weganizmu
Lunchboxowe inspiracje- pokaz gotowania autorki bloga Wegania.
Spotkanie otwarte.
Organizator: Stowarzyszenie Empatia


Siła motywacji czyli spotkania z RMP
pt., 20 kwietnia, 18:00 – 20:00, 1. piętro

Nasze spotkania będą skupione wokół tematu motywacji wewnętrznej i metodologii Reiss Motivation Profile. To podejście do motywacji wg. badań Profesora Stevena Reiss’a w oparciu o które powstało także narzędzie (test psychometryczny online) które mierzy indywidualną motywację wewnętrzną człowieka.
Zależy nam na stworzeniu społeczności skupionej wokół tego podejścia, propagowaniu rzetelnej wiedzy na ten temat.
Spotkanie prowadzone przez certyfikowane w tej metodzie trenerki i masterki.

organizator: RMP

21 kwietnia 2018 - sobota


Bezpieczny Senior - czyli zadbaj o siebie i innych nie tylko na ulicy
sob., 21 kwietnia, 10:15 – 11:30, parter

Tematyka zajęć
·         odruchy bezwarunkowe, które każdy z nas posiada
·         zagrożenia, które mogą napotkać osoby starsze,
·         zachowania, które możliwe, że okażą się pomocne 
·         obrona przed złodziejem/ napastnikiem
·         punkt presyjne/ bolesne punkty na ciele, które zniechęcą każdego
·         aspekty prawne jeśli chodzi o obronę konieczną 
·         pierwsza pomoc - zarówno w przypadku kiedy sami jej potrzebujemy jak i kiedy udzielić jej możemy a nawet musimy, 
·         jak się zachować w takich sytuacjach , co może być pomocne a czego się wystrzegać.
Prowadzenie: Sebastian Pierzchała
wstęp wolny
Zajęcia prowadzone w ramach Kafejki Międzypokoleniowej.


22 kwietnia 2018 - niedziela

Medytacja Kirtan: Medytuj i bądź szczęśliwy
niedz., 22 kwietnia, 12:45 – 15:00, sala 3

Zapraszamy do wspólnej medytacji w grupie, zwanej Kirtan. Jest to oparta na wedyjskiej tradycji, najbardziej znacząca i szczególnie polecana dla współczesnych czasów metoda medytacji. Oczyszcza umysł z negatywnych emocji, wypełnia pozytywnymi wibracjami, uspokaja i relaksuje.
Polega na kontemplacyjnym i głębokim, ale zarazem radosnym i pełnym pozytywnej energii wspólnym śpiewaniu mantr. Medytacja prowadzona w tej formie to świetna okazja na chwilę wytchnienia od codziennych trosk - dźwięk mantr przynosi wewnętrzną ulgę i satysfakcję, a przyjemny akompaniament instrumentów i melodyjna muzyka stanowi miłe dla ucha tło muzyczne. Aranżacje muzyczne potrafią wyczarować wspaniałą, relaksującą atmosferę.
Zajęcia dla osób początkujących i kontynuujących.
W programie:
 • Kilka słów wstępu na temat medytacji z dźwiękiem
 • Kirtan – medytacja w grupie z wykorzystaniem mantr i instrumentów muzycznych
 • Poczęstunek wegetariański :)
Spotkanie otwarte.
Codziennie w naszym kalendarzu pojawiają się nowe wydarzenia. Może też zdarzyć się tak, że któreś z wydarzeń zostanie odwołane już po opublikowaniu przez nas tego programu. Upewnij się, że wydarzenie, które Cię zainteresowało, na pewno się odbędzie, sprawdzając to w naszym kalendarzu: 
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html