wtorek, 11 października 2011

Warsztat

WARSZTAT, to przestrzeń działań twórczych i społecznych, w której, w ramach starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, gościliśmy i organizowaliśmy szereg działań aktywizujących mieszkańców. WARSZTAT stał się miejscem dialogu  między warszawiakami, miejskimi aktywistami i urzędnikami. Obecnie spełnia funkcję centrum aktywności lokalnych, a działania w tym miejscu wpisują się w założenia tworzonego programu operacyjnego Społecznej Strategii Rozwoju m. st. Warszawy - „Wzmacnianie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej”.
WARSZTAT to otwarte miejsce spotkań i dialogu, przestrzeń wypracowywania nowych rozwiązań w zakresie współpracy i komunikacji społecznej; to narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego, platforma wymiany myśli, wspierająca zarówno jednostki jak i społeczności lokalne.
Powyższe cele realizujemy poprzez debaty, szkolenia, konsultacje, warsztaty i inne twórcze spotkania, otwarte dla mieszkańców. Spójny program WARSZTATU budujemy z projektów wypracowanych przez Zespół (cykl spotkań dla mieszkańców z Pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy, projekty z dzielnicami, projekty animujące przestrzeń pl. Konstytucji), a także wybranych w wyniku otwartego naboru.
Ponadto w przestrzeni lokalu przy pl. Konstytucji 4 kuratorka Agnieszka Sural realizuje projekt artystyczny  od dawna wpisujący się w kulturalną mapę Warszawy - galerię Witryna.
W WARSZTACIE działa także punkt informacyjny Europe Direct Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, którego celem jest dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów finansowania.

Zapraszamy do odwiedzin i współpracy!