piątek, 31 stycznia 2014

WARSZTAT – idzie noweMinęły dwa tygodnie odkąd FISE zagościło w murach Warsztatu, pora więc uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o naszych planach.

Przede wszystkim będziemy kontynuować dotychczasową działalność Warsztatu polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu przestrzeni organizacjom pozarządowym i grupom obywateli. Zgodnie ze Społeczną Strategią Warszawy, działania podejmowane w Warsztacie powinny zmierzać do aktywizowania i integrowania lokalnych społeczności, zachęcać ich członków do działania. Dlatego też szczególnie chętnie zapraszamy inicjatywy o charakterze lokalnym i ogólnodostępne dla mieszkańców Warszawy.

Ponadto planujemy uruchomienie własnej oferty zajęć i spotkań dla Warszawiaków. Oferta, która jest aktualnie tworzona, powstaje w oparciu o diagnozę lokalnej społeczności – jej potrzeb i możliwości. Przez najbliższe tygodnie będziemy spacerować po okolicy, prowadzić wywiady z przedstawicielami lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych, na tydzień otworzymy sklep idei w którym przy kawie będziemy rozmawiać z mieszkańcami Śródmieścia o pomysłach na atrakcyjne działania.

Oprócz tego planujemy uruchomić INFOpunkt w którym każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o ofercie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, głównie z zakresu pomocy społecznej i rynku pracy. Będziemy także organizować spotkania z udziałem specjalistów poświęcone konkretnym tematom zgłaszanym jako interesujące. Chcemy również zbierać i rozpowszechniać informacje o ofercie kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza skierowanej do mieszkańców najbliższej okolicy.

Kolejne działanie to projekt „Niebieska Kamienica” – zaprosimy do współpracy grupy sąsiedzkie, które z pomocą animatorów będą chciały zmienić coś w swoim najbliższym otoczeniu – wygląd podwórka lub klatki schodowej, ofertę spędzania czasu dla najmłodszych lub matek z dziećmi. Wachlarz tematów jest bardzo szeroki.

Bardzo ważna jest także dla nas kwestia odświeżenia wyglądu lokalu Warsztatu. Planujemy ocieplenie przestrzeni na parterze i na piętrze poprzez zabiegi dekoracyjne. Chcemy także zmienić aranżację przestrzeni na parterze poprzez wprowadzenie możliwości oddzielenia sali od wejścia oraz wpuszczenie światła do klatki schodowej. Na parterze ulokujemy także INFOpunkt aby zwiększyć jego dostępność oraz widoczność dla przechodniów.

Już za kilka tygodni zaprosimy do nowego Warsztatu – stworzonego z Wami dla Was. Do zobaczenia!

czwartek, 30 stycznia 2014

"Otwarta przestrzeń jogi" w nowym miejscu

Uprzejmie informujemy, że ze względów związanych z bezpieczeństwem uczestników i prowadzących, zajęcia "Otwarta przestrzeń jogi" nie będą się już odbywać w Warsztacie.

Od lutego zapraszamy do siedziby Centrum Pomocy Społecznej przy  ul. Twardej 1.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone miesiące i życzymy powodzenia.

czwartek, 16 stycznia 2014

FISE PRZEJMUJE WARSZTAT

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest organizacją, której oferta została wybrana w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na prowadzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców „Warsztat” przy placu Konstytucji 4 w Warszawie.

Celem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy było wyłonienie podmiotu, który we współpracy z Miastem będzie wspomagał rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz koordynował udostępnianie przestrzeni Warsztatu na spotkania i inicjatywy mieszkańców lub organizacji pozarządowych.

Od listopada 2011 roku Warsztat prowadzony był przez Centrum Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. W tym czasie zostało zaakceptowanych ponad czterysta wniosków na wydarzenia jednorazowe bądź cykliczne.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powstała w 1990 roku jako odpowiedź na szereg wyzwań, przed którymi stanęli obywatele i wspólnoty lokalne w związku z transformacją społeczno-ekonomiczną. Została założona przez osoby, które w okresie PRL związane były ze środowiskiem opozycyjnym. Przez lata w Radzie Fundacji zasiadał Jacek Kuroń i Michał Boni, do dziś należy do niej Henryk Wujec. Fundacja od lat realizuje projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia oraz partycypację publiczną.

We wniosku konkursowym FISE zaproponowało działania uzupełniające podstawową ofertę Warsztatu, jaką jest bezpłatne udostępnianie przestrzeni. Dzięki temu w programie Warsztatu znajdzie się szerokie spektrum działań – poczynając od wsparcia informacyjnego, np. jak współpracować z Urzędem, poprzez spotkania ze specjalistami, ofertę zajęć zmierzających do zintegrowania lokalnej społeczności oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji, aż po wyjście poza lokal i działania prowadzone w terenie – współdecydowanie z mieszkańcami o najbliższym otoczeniu. Zawarta umowa pomiędzy Miastem a FISE będzie obowiązywać do 30 listopada 2015 r.

Warszawskie centra integracji mieszkańców

Warsztat jest jednym z miejsc w Warszawie, które można określić jako centrum integracji mieszkańców. Zostały one stworzone dla mieszkańców i mają na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, animowanie działań, wspieranie integracji na poziomie lokalnym oraz pobudzanie mieszkańców Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Centra tego typu oferują mieszkańcom bezpłatną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwzięć oraz w miarę możliwości sprzęt: rzutnik, flipchart, laptop, etc. Z inicjatywy mieszkańców lub organizacji pozarządowych w centrach organizowane są na przykład spotkania klubów mam, kooperatyw sąsiedzkich, zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia artystycznie, gry planszowe czy spotkania z ekspertami.

W Warszawie działa do tej pory kilka takich miejsc. Oprócz Warsztatu przy pl. Konstytucji również: Centrum Społeczne Paca (PACA 40) na Pradze-Południe, Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” na Mokotowie, na Ochocie zaś Klub Osiedlowy Surma oraz Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” – klub Tarczyńska 11. Prężnie działa również Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Centra działają jako filie urzędowe z bezpośrednim wsparciem pracowników Urzędu m.st. Warszawy albo są to instytucje prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach będących w dyspozycji m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności poszczególnych centrów integracji mieszkańców znajdują się w zestawieniu.

środa, 15 stycznia 2014

Budżet partycypacyjnyWięcej informacji:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/budzet-partycypacyjny-w-warszawie

Budżet partycypacyjny "krok po kroku"

Warsztat poprowadzi FISE

Z przyjemnością informujemy o wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w latach 2013-2015 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (obsługa i zarządzanie Warsztatem przy pl. Konstytucji 4 w Warszawie).

Zwycięzcą konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) - gratulujemy!

--------------------------
http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/warsztat-przy-pl-konstytucji-poprowadzi-fise

Dokumenty:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-zadania-public

wtorek, 7 stycznia 2014

Projekt ZDANIEM SENIORA już od 8 stycznia w Warsztacie


Zapraszamy w najbliższą środę, na godz. 11:00, na pierwsze, organizacyjne spotkanie i pierwsze zajęcia w ramach projektu Zdaniem Seniora.


Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji ZACZYN.

piątek, 3 stycznia 2014

Otwarta Przestrzeń Jogi w Warsztacie

Zapraszamy na najbliższe zajęcia jogi:

- 7 i 14 stycznia (WTORKI) w godz. 9:15 – 10:45

- 9 i 16 stycznia (CZWARTKI) w godz. 17:45 – 19:15

O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.