wtorek, 12 maja 2015

Debata CentrumCSR

 
Wpływ biznesu na funkcjonowanie społeczności lokalnej Warszawy. Korporacje a warszawiacy 

O tym, jakie są najważniejsze problemy i bariery dotyczące społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw będziemy rozmawiać podczas debaty „Wpływ biznesu na funkcjonowanie społeczności lokalnej Warszawy”. Spotkanie odbędzie się już 14 maja w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4.

Stołeczny krajobraz w coraz większym stopniu kształtowany jest przez potrzeby rynku. Praktyki konsumenckie stają się ważniejsze od żądań społecznych, a mieszkańcy wciąż zbyt rzadko są identyfikowani jako potencjalni interesariusze przedsiębiorstw. Mimo że w debacie publicznej częściej wskazuje się na negatywne oddziaływanie komercjalizacji przestrzeni i zawłaszczenie jej przez biznes, to firmy nadal negatywnie wpływają na otoczenie społeczne, środowisko i infrastrukturę.

Mimo swoich niebotycznych przychodów, polskie firmy nadal przekazują niewielkie kwoty na wspieranie zrównoważonego rozwoju. Niektóre z nich regulują należności w tzw. rajach podatkowych lub zatrudniają pracowników na umowy cywilno-prawne. Rosnąca liczba grodzonych osiedli, wzrost emisji spalin czy dynamicznie rozwijające się galerie handlowe i dyskonty to tylko niektóre z przykładów współczesnych przeobrażeń. Rzadko kiedy ich twórcy uwzględniają potrzeby komunikacyjne osób z niepełnosprawnością lub seniorów. Spółki komunalne odpowiedzialne za realizację gminnych potrzeb – min. MZA, SKM czy Metro Warszawskie – wciąż epizodycznie wskazują na aspekty ekologiczne swojej działalności. Miasto podpisuje niejednoznaczne umowy z deweloperami, których negatywne skutki odczuwają mieszkańcy konkretnych dzielnic – przykładem może być realizacja wodociągów przez firmę Prokom w Miasteczku Wilanów.

Firmy prywatne poprzez outdoorowe kampanie reklamowe często w sposób bezprawny zawłaszczają miejską przestrzeń. Tylko rynkowi giganci mogą pozwolić sobie na wynajem największych stołecznych nośników – wielkoformatowe płachty reklamowe, np. spółek medialnych (TVN, Polsat) czy firm ubezpieczeniowych (PZU) przysłaniają elewacje budynków w centralnych częściach miasta. Prowadzi to do wizualnego chaosu i degradacji przestrzennej oraz negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców kamienic i bloków, w całości osłoniętych gigantycznymi banerami.

Powszechny proces urbanizacji, któremu towarzyszy napływ ludności powoduje także nieodwracalne skutki dla środowiska. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy codzienne w zatłoczonych autobusach i tramwajach dojeżdżają do „biznesowego serca stoicy”, spędzają długie godziny w korkach, które generują milionowe straty w skali kraju. Także kultura zostaje podporządkowana korporacyjnym interesom – renowacje zabytkowych budynków są realizowane według potrzeb firm, które wykupują nieruchomości. Poprzez ekspansję korporacji z kulturalnej mapy Warszawy znikają kolejne obiekty – to casus min. zamiany kina Femina w popularny dyskont Biedronka i likwidacji kilku znanych stołecznych klubokawiarniami.

To tylko kilka problemów, które zostaną omówione podczas spotkania organizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL. z przedstawicielami administracji lokalnej, organizacji obywatelskich i mieszkańcami stolicy. Celem debaty jest podniesienie partycypacji obywateli w sprawach publicznych i wzmocnienie potencjału lokalnych aktywistów, poprzez promocję dialogu firm z interesariuszami. Wspólnie zamierzamy zastanowić się nad szansą zrównoważonego rozwoju dla Warszawy. W dyskusji wezmę udział min. dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL Grzegorz Piskalski, Przewodniczący Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej Lech Kaczoń, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wojciech Kacperski, Jarosław Chołodecki ze Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej oraz Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy Fundacji Naukowej Norden Centrum. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Cibor, dziennikarz portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Debata odbędzie się 14 maja w godzinach 14.00-17.00 w Warsztacie Warszawskim na Placu Konstytucji 4. Podczas dyskusji zamierzamy skupimy się na obszarach dotyczących odpowiedzialności firm za wpływy społeczne, środowiskowe oraz architektoniczne w obrębie infrastruktury miasta, a także zająć się promocją dialogu społecznego firm z mieszkańcami Warszawy. Wspólnie zaczniemy wypracowywać model, dzięki któremu mieszkańcy miasta zaczną być postrzegani przez korporacje jako interesariusze ich działań.

Spotkanie realizowane w ramach projektów: „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw” w programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG; „Wpływ administracji oraz firm na społeczność lokalną Warszawy” finansowanego przez M. St. Warszawa oraz „Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji publicznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 


 Patroni medialni:
 Partner:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz