poniedziałek, 25 września 2017

Program Warsztatu na najbliższy tydzień

Otwarte wydarzenia w "Warsztacie" od 25 września do 1 października 2017 r.


W tym tygodniu zapraszamy na... (na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)

poniedziałek i piątek 11.00-14.00 - Wykłady dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach Warszawskich Dni Seniora, Wykłady dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach Warszawskich Dni Seniora., obowiązują zapisy: zapisy@syntonia.org.pl, 792 765 790

wtorek 10.30-12.30 - Jesienny Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+, organizator: Fundacja Zaczyn, zapisy: magdalena.forys@zaczyn.org, 730 818 405

wtorek 10.30-11.30 - „Okulistyczny program edukacyjny - cz. 1 : zaćma, jaskra”, Okulista, Podczas wykładu poruszane będą przede wszystkim problemy związane z leczeniem zaćmy, która jest głównym powodem odwracalnej ślepoty na świecie. Drugim jest jaskra – tzw. cicha złodziejka wzroku. Omówimy wskazania do operacji jaskry i zaćmy, metody operacyjne i aktualne możliwości dotyczące wszczepów (soczewek) wewnątrzgałkowych. Poruszymy także tematykę związaną z wadami wzroku, zespołem suchego oka i AMD, które w ostatnich latach nasilają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Wykładowca: lek. Andrzej Siwek, ekspert ds. okulistyki, po studiach medycznych przez 5 lat pracował w Katedrze Patofizjologii jako asystent naukowo-dydaktyczny, następnie jako patofizjolog skierował swoje zainteresowania w stronę okulistyki; od ponad 20 lat współpracuje z wieloma ośrodkami okulistycznymi w Polsce, będąc współorganizatorem spotkań naukowych, szkoleń i warsztatów poświęconych diagnostyce oraz leczeniu licznych chorób oczu, m.in. zaćmy, jaskry, schorzeń alergicznych, Zespół Suchego Oka, AMD, współpracuje także z Polskim Towarzystwem Okulistycznym oraz Polskim Związkiem Niewidomych, które wspierają tego typu inicjatywy, organizator: Medasco, wydarzenie organizowane w ramach Dni Seniora

wtorek 15.00-17.00 - Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali - Konsultacje dla mieszkańców, Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym okresie działalność będzie dotyczyła problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rezultaty: wzrost wiedzy i aktywności właścicieli/wspólnot w zakresie wyżej opisanym.

wtorek 16.0-18.00 - Nie daj się skusić! Prezentacje i nieuczciwe praktyki sprzedażowe - jak nie paść ofiarą oszustwa, Krótkie warsztaty dla seniorów, o tym, jak nie paść ofiarą oszustwa na prezentacjach. Pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu umów zawartych podczas prezentacji, zapisy: warsztaty@fiiw.pl; 22 225 25 48, organizator: Fundacja Innowacja i Wiedza

wtorek 15.30-17.30, czwartek 15:00-17:00, sobota 12:00-15:00 - Wokół technologii komputerowych- wykłady, organizator: Kreatywni 50Plus

środa 14.30-16.00 – Techniki pamięciowe dla seniorów - wykład w ramach Warszawskich Dni Seniora, Zapraszamy seniorów na otwarty wykład dotyczący technik pamięciowych. Dowiedz się jak zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, organizator: Akademia Pamięci

środa 17.00-19.45 - Punkt Porad Studenckiej Poradni Prawnej, jest to bezpłatna pomoc prawna osobom niezamożnym. Porady dotyczą różnych dziedzin prawa, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www. academiaiuris.pl. Zapisy: Zapisy na dyżury studentów są prowadzone pod numerem telefonu 22 498 72 30 od poniedziałku do czwartku od 15:00 do 17:00, organizator: Fundacja Academia Iuris

czwartek 10.30-11.30 – Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Wykład i badania słuchu, Uszkodzenia słuchu są najczęściej występującym zaburzeniem narządu zmysłu człowieka. Wg WHO problem uszkodzeń słuchu dotyczy 4,6-10% światowej populacji i jest 15-ą przyczyną najbardziej istotnych wyzwań zdrowotnych na świecie. Problem ten do 2035 roku obejmie ponad 900 mln ludzi. W Polsce 77% osób powyżej 60. rż. jest przekonanych, że ma problem ze słuchem, zaś tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Na wykładzie powiemy: Dlaczego tracimy słuch? Jakie są skutki zdrowotne niedosłuchu? Jak rozpoznać osobę z niedosłuchem? Jak można temu zaradzić i jak kontrolować słuch? Wykładowca: Anna Pacholska, audiofonolog, absolwentka Iniwersytetu Medycznego w Warsawie, ukończyła studia z zakresu Akustyki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska nt.: „Dostępność leczenia głuchotymetodą wszczepu implantu ślimakowego lub pniowego w Polsce”); dyplomowany Protetyk Słuchu; od 7 lat zajmuje się pracą z osobami dotkniętymi niedosłuchem, organizator: Medasco,wydarzenie organizowane w ramach Dni Seniora

czwartek 18.00-20.00 – Dyskusja publiczna na temat rozliczania przeszłości stalinowskiej w Rosji, Publiczna dyskusja na temat rozliczania przeszłości stalinowskiej we współczesnej Rosji. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele rosyjskiego stowarzyszenia "Memoriał", organizator: Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję"

piątek 18.00-20.00 – Wernisaż wystawy "W Poszukiwaniu Harmonii i Piękna" Grupy Aquarelle

Codziennie w naszym kalendarzu pojawiają się nowe wydarzenia. Może też zdarzyć się tak, że któreś z wydarzeń zostanie odwołane już po opublikowaniu przez nas tego programu. Upewnij się, że wydarzenie, które Cię zainteresowało, na pewno się odbędzie, sprawdzając to w naszym kalendarzu: 
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz