środa, 20 września 2017

Międzynarodowy Tydzień Dochodu PodstawowegoA co gdyby wszyscy mieli zapewnione środki na realizację swoich podstawowych potrzeb?

Bez przymusu niegodziwej pracy, czy konieczności udowadniania swojej niepewnej sytuacji, w poczuciu bezwarunkowej wolności.

„Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny” - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Art. 25.

Zapraszamy na wspólną rozmowę o koncepcji Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Zastanowimy się, jakie są jego główne zalety, jakie problemy może rozwiązać i jakie niesie wyzwania.

Wprowadzenia (10-minutowe) przedstawiają:

Mikołaj Ratajczak - BDP: idea i doświadczenia na świecie
Andrzej Dominiczak – BDP: „dlaczego ludzie mają w ogóle mieć prawo do BDP?”
Ryszard Szarfenberg – BDP: w świetle obecnego systemu pomocy społecznej.
Wojtek Ufel – BDP: w świetle problemu "technologicznego bezrobocia" (robotyzacji pracy)
Roberto Cobas Avivar – BDP: problem finansowania

Po prezentacji najważniejsza część spotkania – wymiana idei, opinii, sugestii i wyjaśnienia we wspólnej rozmowie z publicznością.

Stowarzyszenie Polska Sieć Dochodu Podstawowego (PSDB) zaprasza Cię na spotkanie organizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Dochodu Podstawowego, które odbędzie się w piątek 22 września o godz.17:30 w Warsztacie Warszawskim na pl. Konstytucji 4 (I piętro). 

Wspólnie na rzecz BDP w Polsce!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz