poniedziałek, 9 października 2017

Program Warsztatu na najbliższy tydzień

Otwarte wydarzenia w "Warsztacie" od 9 do 15 października 2017 r.W tym tygodniu zapraszamy na... (na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)

poniedziałek 18.00-19.30 - Mali cukroholicy, czyli jak cukier wpływa na rozwój i zdrowie małych i dużych - WYKŁAD otwarty, Każdy wie, że cukier szkodzi na zęby, ale czy wiemy, że nadmierne spożycie cukru przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych; powoduje wahania nastroju, deficyt uwagi, spadek odporności, a nawet niepłodność? Podczas wykładu nie tylko dowiesz się o wpływie cukru na ciało i umysł, ale także jak możesz uwolnić się od tego uzależnienia! WYKŁAD Małgorzaty Sobczyk specjalistki żywienia człowieka, wiceprezeski Fundacji Szczęśliwi bez cukru. spotkanie otwarte

wtorek 10.30-12.30 - Jesienny Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+, organizator: Fundacja Zaczyn, zapisy: magdalena.forys@zaczyn.org, 730 818 405

wtorek 15.00-17.00 - Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali - Konsultacje dla mieszkańców, Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym okresie działalność będzie dotyczyła problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rezultaty: wzrost wiedzy i aktywności właścicieli/wspólnot w zakresie wyżej opisanym.

wtorek 18.00-20.00 - Chór Voces Gaudiae - próby chóru, regularne próby chóru osób LGBT i przyjaciół zapisy: info@voces.pl

wtorek 18.00-20.00 – O lepsze życie w Śródmieściu, Rozmowa o tym, jak miejscowy plan lub jego brak wpływa na nasze otoczenie i życie. Kto i jak zmienia nam sąsiedztwo? Co możemy zrobić, by poprawić warunki życia w mieście? Na przykładzie planu zagospodarowania Śródmieścia Południowego rejon Poznańskiej (wieżowce w rejonie zabytkowej zabudowy, likwidacja budynków szkolnych i zieleni w centrum miasta). organizator: Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali zgłoszenia: amsterdamska_swl@op.pl, 535 791 901, 604 217 304

wtorek i czwartek 18:00-20:00 - Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne, Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa. zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17

środa 17.00-19.30 – Spotkanie dla przedsiębiorców, Ponad 70% polskiego przychodu narodowego (PKB) wypracowują małe i średnie firmy, przede wszystkim założone przez rodzimych przedsiębiorców. To one wypracowują w większości stan polskiej gospodarki. Ale Polski przedsiębiorca musi nie tylko zabiegać o klientów na swoje produkty czy usługi, lecz także zmagać się z przeciwnościami jakie dzieją się na rynku oraz uważać na ciągłe zmiany w administracji, dlatego też łatwo przy takiej nie równiej walce o popełnienie błędów. Własna działalność dlatego nie jest drogą usłana różami. W każdej branży jest duża konkurencja. We własnym biznesie napotyka się niezliczone ilości przeszkód, a Polska to kraj mało przyjazny przedsiębiorcom. Ale czy tak musi być? Co zrobic by prowadzić swoją firmę po drodze wzrostu, a przy tym wyróżnić się z pośród rynku i być ponad konkurencja. Jak prowadzić lepiej firmę, omijając liczne przeszkody na swojej drodze? Czy prowadzenie firmy może być łatwiejsze i prostsze ? Tak. Jest to możliwe. Wystarczy mieć sprzyjające środowisko ludzi,ludzi którzy lubią pomagać i jeśli czegoś potrzebujemy, często wystarczy po prostu poprosić. Dlatego zapraszamy na kolejne spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach projektu Barter Klubu. Na tym spotkaniu z całą pewnością poznasz swoich przyszłych klientów i partnerów biznesowych. Zobaczyć moc networkingu połączonego z dostarczeniem praktycznej wiedzy biznesowej. A do tego interesujący wykład. Organizator: TwoMemory Grupa Organizacja Pożytku Publicznego - Fundacja Sedeka, Rekrutacja: opp@twomemory.pl

czwartek 11.30-13.15 – Kurs „Kraje anglojęzyczne – język, kultura, obyczaje, dziedzictwo”, Kurs języka angielskiego dedykowany dla seniorów, który będzie jednocześnie podróżą po całym świecie i poznawaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego krajów anglojęzycznych. Słuchacze poznają charakterystyczne elementy architektury, tradycje, święta i zwyczaje z nimi związane, elementy tradycji kulinarnej, typowe dla danego kraju elementy fauny, flory. Przyjrzymy się także obiektom przyrodniczo-geograficznym, będzie troszkę etnologii, elementy historii, a także wiele informacji o życiu współczesnym. Poznamy Wielką Brytanię, z rozróżnieniem na Irlandię, Szkocję i Anglię, Stany Zjednoczone i Kanadę, Australie i Nową Zelandię. Ale nie tylko – zajrzymy także do anglojęzycznych krajów Afryki, na Fidżi, Maltę czy do Indii. Pokazane zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście językowym. Kurs będzie realizowany we współpracy ze szkołą języka angielskiego Centrum Rozwoju INVENTUM, która jest gwarantem wzorowej realizacji zadania pod względem merytorycznym. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z autorską metodą nauki języka angielskiego wypracowaną przez tę placówkę. Jednym z elementów tej metody jest prowadzenie zajęć wyłącznie po angielsku. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników połączona z wypełnieniem testu poziomującego. Wymagany poziom znajomości języka to poziom A2 wg. skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference). Nie jest to poziom wysoki, ale wymagany do tego, aby zajęcia były ciekawe i prowadzone w sposób atrakcyjny. Rekrutacja: fundacja@nika.org.pl tel 606-831-447 organizator: Fundacja NIKA

czwartek 17.30-19.30 – Słodki Czwartek Bez Cukru - odchudzanie dla zdrowia, Wykład i warsztat specjalistek z zakresu dietetyki w ramach Słodkiego Tygodnia Bez Cukru organizowanego przez Fundację Szczęśliwi Bez Cukru, rekrutacja: barbara.w@szczesliwibezcukru.pl

piątek 10.30-18.30 - Mazowiecki Instytut Kultury - warsztat - ćwiczenia z produkcji kulturalnej, Ćwiczenia z produkcji kulturalnej" to cykl otwartych (bezpłatnych) warsztatów, prowadzonych w sześciu wojewódzkich ośrodkach kultury w Polsce, poświęconych nauce tworzenia projektów kulturalnych i zarządzaniu nimi. W 8-godzinnym warsztacie jednorazowo uczestniczyć może 15 osób. Ten kompleksowy projekt ma na celu podniesienie kompetencji pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Efektem cyklu spotkań będzie opracowanie elektronicznej publikacji zbierającej pytania i odpowiedzi (tzw. FAQ) dotyczące tworzenia i zarządzania projektami kultury oraz zbiór autorskich metod warsztatowych wspomagających interdyscyplinarne podejście do pracy projektowej. Pytania zostaną sformułowane przez beneficjentów projektu. Publikacja przekazana ośrodkom partnerującym będzie udostępniona w formie "do pobrania" na ich stronach internetowych. ""Ćwiczenia z produkcji kulturalnej" są odpowiedzią na dominującą dziś specyfikę pracy projektowej w obszarze szeroko rozumianej kultury (i sztuki). Przygotowują one do opisania i opracowania indywidualnych pomysłów, kształcą umiejętność odpowiedzi na wytyczone przez podmioty będące operatorami programów priorytety; wspierają uważność na rzeczywiste potrzeby danych środowisk. Zajęcia te uczą strukturalnego myślenia o projekcie, a uczestnicy otrzymują odpowiednie narzędzia, by zarządzać projektem i kreatywnie podchodzić do jego ewaluacji. Podczas zajęć duży nacisk nakładany jest na procesualność, zespołowość oraz interdyscyplinarność. Spotkanie trwa 8 godzin i składa się z czterech części, które służą rozpoznaniu przestrzeni kultury, którymi zajmują się (chcą się zajmować) uczestnicy spotkania. Ćwiczenia mają na celu pokazanie istoty pracy grupowej oraz zrozumienie projektu jako procesu. Dzięki nim uczestnicy będą mogli w sposób kreatywny podejść do kategorii projektowych, przez które zostaną przeprowadzeni poznając specyfikę produkcji kulturalnej oraz mediacji sztuki. CELE: 1 Podnoszenie kompetencji pracowników instytucji kultury poprzez wypracowanie interdyscyplinarnego i twórczego podejścia do pracy projektowej (projekty kulturalne) oraz przygotowanie dedykowanej im (bezpłatnej, udostępnionej internetowo) publikacji zawierającej zestaw ćwiczeń rozwijających kreatywność, a także tzw. FAQ. Opracowanie spotkań na bazie niesztampowych, nowatorskich i autorskich metod pracy. 2 Rozpoznanie specyfiki projektów kulturalnych danego województwa, możliwość sieciowania instytucji do realizacji wspólnych projektów. 3 Opracowanie spotkań warsztatowych na bazie niesztampowych, nowatorskich i autorskich metod pracy odbiegających od trybu szkoleniowego (w oparciu o teorie kulturoznawcze, praktyki artystyczne, zagadnienia mediacji sztuki, pracę z materiałami archiwalnymi). REZULTATY: 1 poszerzenie kompetencji pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w zakresie pracy nad projektami kulturalnymi (proces od pojawienia się pomysłu, po jego zapis, pozyskanie środków i realizację). Patrycja Terciak 2 przygotowanie publikacji elektronicznej zbierającej tzw. FAQ w obszarze tworzenia projektów kulturalnych i zarządzania nimi (wraz z jej nieodpłatnym udostępnieniem na stronach internetowych ośrodków partnerskich); publikacja będzie także zbiorem metod pracy warsztatowej pozwalających w sposób kreatywny podejść do pracy nad projektami. 3 w ramach ewaluacji analiza porównawcza potrzeb i umiejętności sektora kulturalnego danych województw. 4 wsparcie świadomości kulturowej i artystycznej osób związanych z tworzeniem i realizacją projektów kulturalnych (beneficjenci przedsięwzięcia). 5 pojawienie się w ofertach kulturalnych odwiedzanych województw projektów o wysokim poziomie kulturotwórczym, edukacyjnym i artystycznym, realizowanych przez kompetentne kadry. ODBIORCY: 1 pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za organizację wydarzeń; osoby z doświadczeniem w pracy projektowej, znające specyfikę realizacji wydarzeń kulturalnych; osoby chcące wymieniać się doświadczeniem oraz chcące zdobyć nowe doświadczenie. 2 animatorzy kultury – osoby coraz częściej stawiane w pozycji twórców i realizatorów projektów kulturalnych; często bez kierunkowego wykształcenia. 3 pedagodzy – osoby coraz częściej stawiane w pozycji twórców i realizatorów projektów kulturalnych, zapisy: a.roman@mik.waw.pl , n.pozniewski@mik.waw.pl

piątek 19.00-20.30 – wernisaż wystawy „Ludzie z krwi i kości”,  Wystawa fotografii reportażowej „Ludzie z krwi i kości” Autor: Wojciech Grzędziński W ramach kampanii informacyjnej „Gaucher z krwi i kości” O czym myślisz, słysząc słowa „choroba genetyczna”? Czy mówi Ci coś nazwa „Gaucher”? Bohaterowie wystawy „Ludzie z krwi i kości” przez wiele lat nie mieli pojęcia o istnieniu rzadkiej choroby Gauchera, aż do chwili, w której okazało się, że dotyczy właśnie ich. „Kiedy lekarz, stawiając diagnozę, wypowiada słowa, których nie rozumiesz, świat staje w miejscu i kompletnie nie wiesz, co wydarzy się dalej. Nagle zdajesz sobie sprawę, że słowa rzadka, genetyczna choroba dotyczą ciebie. Płaczesz, buntujesz się, wypierasz, aż przychodzi moment, w którym zaczynasz działać. Czasem śmielej, niż kiedykolwiek mogłabyś przypuszczać” Kasia Mówią o sobie, że są szczęściarzami, bo zostali zdiagnozowani, a na genetycznej loterii wygrali rzadką chorobę, którą można leczyć. W Polsce i na świecie są pod tym względem wyjątkami. Żyją niemal normalnie – realizują marzenia i plany, choć nie bez przeszkód, bo wszystko układa się w rytm podań leku i badań kontrolnych. Bohaterowie wystawy „Ludzie z krwi i kości” - to trzy różne osobowości i trzy różne oblicza życia z rzadką chorobą genetyczną. Ich historie przełamują stereotypy i pokazują, że mimo poważnej choroby genetycznej, można być szczęśliwym. Fotoreportaż „Ludzie z krwi i kości” powstał w ramach kampanii informacyjnej o chorobie Gauchera „Gaucher z krwi i kości” www.chorobyspichrzeniowe.pl

niedziela 11.00-14.00 – "Jesienne dni kobiet",  Dzień przeznaczony tematyce dbania o siebie, w programie wykłady o zdrowiu i ciele oraz elementy pielęgnacyjne, organizator: Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

niedziela 12.30-14.30 – Krąg opowieści o stracie,  W Biegnącej z wilkami przeczytamy takie oto słowa: "Przez lata klasyczne psychologie błędnie utrzymywały, że z żalem można się uporać jednorazowo, najlepiej w ciągu jednego roku, po czym wszystko ma wrócić do normy. Każdy, kto nie chce lub nie potrafi ukończyć tego procesu w „przepisowym"" czasie, cierpi na jakieś zaburzenia. Obecnie wiadomo, że prawdą jest to, co istoty ludzkie instynktownie wyczuwały od wieków: pewne rodzaje krzywd, nieszczęść i wstydu nie dają się wymazać przez rytualny żal; strata dziecka z powodu jego śmierci lub rozdzielenia z nim jest jedną z największych, jeśli nie największą próbą wytrzymałości psychicznej."" Chcemy stworzyć Wam bezpieczną przestrzeń do tego, aby z tym żalem, smutkiem i krzywdą pobyć, dlatego właśnie w Dzień Dziecka Utraconego zapraszam Was na spotkanie w Kręgu Kobiet. Poronienie, przedwczesny poród, śmierć dziecka... To się dzieje cały czas i cały czas jest to temat tabu. Społeczeństwo, osoby z otoczenia milczą lub co gorsze - umniejszają ból i cierpienie kobiet, rodziców - "Nie Ty pierwsza, nie ostatnia", "Dobrze, że teraz, a nie po urodzeniu", "Zaraz znowu zajdziesz w ciążę, nie martw się", "Bez przesady, przecież to był dopiero 8 tydzień", "Głowa do góry, co nas nie zabije, to nas wzmocni"" i ciągle i ciągle i ciągle słyszymy to wokół, aż same zaczynamy wątpić w swoje poczucie krzywdy, bezsensu i żalu. W pakiecie z traumatycznym przeżyciem dostajemy jeszcze poczucie winy, braku sensu, żal i ciągły stres... Dlatego też zapraszamy Was do bezpiecznej przestrzeni Kręgu, aby spotkać się z innymi kobietami, siostrami, przyjaciółkami i móc opowiedzieć swoją historię. Bez oceny, bez krytyki, bez "dobrych rad", bez pouczania, bez zagadywania, bez umniejszania, bez dyskusji i wyciągania wniosków. Z miłością, z wyrozumiałością, z cierpliwością, z empatią, z ciszą, ze spokojem. Zapraszamy również kobiety, które nie doświadczyły poronienia, przedwczesnego porodu, śmierci dziecka. Jeśli czujesz gotowość, chcesz wysłuchać opowieści i przekazać pozytywną energię i dobre myśli, to drzwi i serca są otwarte ♥ " organizatorki: Blisko Siebie-Barbara Purgał i Helena Doula


Codziennie w naszym kalendarzu pojawiają się nowe wydarzenia. Może też zdarzyć się tak, że któreś z wydarzeń zostanie odwołane już po opublikowaniu przez nas tego programu. Upewnij się, że wydarzenie, które Cię zainteresowało, na pewno się odbędzie, sprawdzając to w naszym kalendarzu: 
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz