poniedziałek, 2 października 2017

Program Warsztatu na najbliższy tydzień

Otwarte wydarzenia w "Warsztacie" od 2 do 8 października 2017 r.


W tym tygodniu zapraszamy na... (na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)

wtorek 10.30-12.30 - Jesienny Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+, organizator: Fundacja Zaczyn, zapisy: magdalena.forys@zaczyn.org, 730 818 405

wtorek 15.00-17.00 - Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali - Konsultacje dla mieszkańców, Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym okresie działalność będzie dotyczyła problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rezultaty: wzrost wiedzy i aktywności właścicieli/wspólnot w zakresie wyżej opisanym.

wtorek 18.00-20.00 - Chór Voces Gaudiae - próby chóru, regularne próby chóru osób LGBT i przyjaciół zapisy: info@voces.pl

środa 10.00-13.30 i czwartek 16.30-20.00 – Stowarzyszenie Dietanova - rozmowy rekrutacyjne z wolontariuszami, Stowarzyszenie Dietanova - zajmujemy się edukacją żywieniową, prowadzimy warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktualnie rozpoczynamy realizację nowej edycji projektu Mały Dietetyk w przedszkolach, do której potrzebujemy wolontariuszy. więcej informacji: malydietetyk@dietanova.org

czwartek 11.30-13.15 – Kurs „Kraje anglojęzyczne – język, kultura, obyczaje, dziedzictwo”, Kurs języka angielskiego dedykowany dla seniorów, który będzie jednocześnie podróżą po całym świecie i poznawaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego krajów anglojęzycznych. Słuchacze poznają charakterystyczne elementy architektury, tradycje, święta i zwyczaje z nimi związane, elementy tradycji kulinarnej, typowe dla danego kraju elementy fauny, flory. Przyjrzymy się także obiektom przyrodniczo-geograficznym, będzie troszkę etnologii, elementy historii, a także wiele informacji o życiu współczesnym. Poznamy Wielką Brytanię, z rozróżnieniem na Irlandię, Szkocję i Anglię, Stany Zjednoczone i Kanadę, Australie i Nową Zelandię. Ale nie tylko – zajrzymy także do anglojęzycznych krajów Afryki, na Fidżi, Maltę czy do Indii. Pokazane zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście językowym. Kurs będzie realizowany we współpracy ze szkołą języka angielskiego Centrum Rozwoju INVENTUM, która jest gwarantem wzorowej realizacji zadania pod względem merytorycznym. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z autorską metodą nauki języka angielskiego wypracowaną przez tę placówkę. Jednym z elementów tej metody jest prowadzenie zajęć wyłącznie po angielsku. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników połączona z wypełnieniem testu poziomującego. Wymagany poziom znajomości języka to poziom A2 wg. skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference). Nie jest to poziom wysoki, ale wymagany do tego, aby zajęcia były ciekawe i prowadzone w sposób atrakcyjny. Rekrutacja: fundacja@nika.org.pl tel 606-831-447 organizator: Fundacja NIKA

czwartek 17.00-19.00 – Collegium Civitas - Pokaz figur tanecznych na wózkach inwalidzkich/spotkanie z organizacjami NGO, zapisy: kariera@civitas.edu.pl

czwartek 16.45-19.30 - Spotkanie grupy INSPIRACJA, spotkanie grupy samopomocowo-rozwojowej osób praktykujących pracę socjalną zapisy: grupainspiracja@ptsps.org.pl,organizator: Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej

piątek 18.00-20.00 – Klub Książki - czytamy "Człowiek i wszechświat" Briana Coxa,  spotkanie dyskusyjne otwarte dla wszystkich chętnych

sobota 11.00-14.00 – O nauczycielskiej perspektywie w Kulturalnych Edukatorach,  To otwarte spotkanie w projekcie Kulturalni Edukatorzy, na którym będziemy rozmawiać o nauczycielskiej perspektywie programu BMK, korzyściach, potrzebach, brakach projektu oraz o tym w jaki sposób program komunikować nauczycielom. organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

sobota 12.30-15.00 – Weekendy z Rosyjskim,  Jesienno-zimowa sesja spotkań - Klub miłośników języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej


Codziennie w naszym kalendarzu pojawiają się nowe wydarzenia. Może też zdarzyć się tak, że któreś z wydarzeń zostanie odwołane już po opublikowaniu przez nas tego programu. Upewnij się, że wydarzenie, które Cię zainteresowało, na pewno się odbędzie, sprawdzając to w naszym kalendarzu: 
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz