poniedziałek, 20 czerwca 2016

Wystawa "Exilium"

 


Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę fotograficzną, którą będzie można oglądać w "Warsztacie Warszawskim" od 25 czerwca do 31 lipca.
Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 24 czerwca o godz. 18.00.

Exilium - Wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania

Projekt fotograficzny Marty Bogdańskiej stanowi próbę spojrzenia na los uchodźców i uchodźczyń przez pryzmat losu pojedynczej osoby. Fotografka odwiedziła Syryjki i Syryjczyków przebywających w Libanie, by uwiecznić to, co udało im się zabrać ze sobą w chwili ucieczki. Pytanie o przedmiot z kraju rodzinnego pozwala poznać historię milionów osób na uchodźstwie na świecie uwzględniając ich jednostkowość i indywidualne doświadczenie.
Powstały zbiór trzydziestu portretów zaprasza do refleksji nad problematyką migracji, ich przyczynami i naszą odpowiedzią na związane z nimi globalne wyzwania. Europa musi stawić czoła zarówno humanitarnym kryzysom, jak też wewnętrznym nacjonalizmom i rosnącej ksenofobii. Elity polityczne, społeczeństwo obywatelskie i media ponoszą odpowiedzialność za wypracowywanie długofalowych rozwiązań, upowszechnianie ich w debacie publicznej oraz ochronę i poszanowanie praw człowieka, otwartości i różnorodności. A każdy i każda z nas ma wpływ na ten proces.
„Tworząc Exilium nie chciałam uprzedmiotawiać bohaterów zamykając ich życia w tabelach danych, stosach dokumentów, milionach raportów. Jako istoty ludzkie, jak powiedziałby Jean-Paul Sartre, mamy skłonność do uprzedmiotawiania innych. Musimy częściej zdawać sobie sprawę z tego, że sam akt opowiadania o innej osobie może stać się krzywdzący i uprzedmiotawiający. Starałam się przekazać ten ułamek opowieści, której wiele osób nie chce znać. Jednak, moim zdaniem, tylko nasza umiejętność słuchania, może uratować nas przed zalewem często mylnych, populistycznych lub wręcz fałszywych stwierdzeń na temat uchodźców.” Marta Bogdańska.
Pokazy wystawy Exilium zainicjowała Fundacja WINGS w związku z obchodami Światowego Dnia Uchodźcy (World Refugee Day), corocznie obchodzonego 20 czerwca. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku w celu upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie. Jest okazją do zaprezentowania celów Fundacji WINGS i idei projektu Exilium. Fundacja Warsaw Initiative for Non Governemental Support (WINGS) pragnie zainaugurować swoją działalność prezentując i promując wystawę Exilium przygotowaną w ramach środków Fundacji im. Heinricha Bölla. Uważamy, że wystawa jest niezwykle ważnym elementem w dyskusji dotyczącej problematyki uchodźców, migrantów, wielokulturowości, postawy humanitarnej, stosunku do kwestii pomocy osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. Jest częścią edukacji obywatelskiej skierowanej do szerokiego społeczeństwa, zmusza odbiorcę do zrozumienia sytuacji pojedynczego uchodźcy, refleksji i dyskusji. Celem powołania Fundacji WINGS jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństw, wspierania i umacniania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich na świecie i w Polsce.
Mamy nadzieję, że wystawa Exilium Marty Bogdańskiej będzie krokiem ku lepszemu zrozumieniu sytuacji uchodźczyń i uchodźców oraz impulsem do reagowania na ich cierpienie.
Projekt zrealizowany we współpracy z biurami Fundacji im. Heinricha Bölla w Bejrucie i Warszawie w 2015 roku.

Fundacja Warsaw Initiative for Non-Governmental Support (WINGS)

Celem powołania Fundacji Warsaw Initiative for Non Governmental Support (WINGS) jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństw, wspierania i umacniania rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich na świecie oraz w Polsce.
Fundacja WINGS została zarejestrowana 31 maja 2016 r. Inauguruje swoją działalność prezentując wystawę Exilium przygotowaną w ramach środków Fundacji im. Heinricha Bölla. Uważamy, że wystawa jest ważnym elementem w dyskusji dotyczącej problematyki uchodźców, migrantów, wielokulturowości, postawy humanitarnej; zmusza odbiorcę do refleksji i zrozumienia sytuacji osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych. Jest częścią edukacji obywatelskiej.
Działania Fundacji mają przeciwdziałać dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii i innym przejawom nietolerancji; wspierać osoby, które ucierpiały na skutek prześladowań, przemocy, konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych; udzielać pomocy uchodźcom i przesiedleńcom wewnętrznym; wspierać proces integracji osób z różnych środowisk kulturowych; wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Mamy zamiar podejmować inicjatywy edukacyjne, kulturalne, społeczne, informacyjne i wydawnicze; organizować pomoc rzeczową, finansową, prawną, medyczną i psychologiczną; organizować programy stypendialne i szkoleniowe, a także uczestniczyć w konferencjach, seminariach, wymianie informacji i dobrych praktyk, programach badawczych i tworzeniu ekspertyz. Jesteśmy otwarci na współpracę projektową z organizacjami z Polski i zagranicy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz