czwartek, 19 maja 2016

Partnerstwa Lokalne - dyżury konsultacyjne

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani w Warszawie tworzeniem różnych form współpracy międzysektorowej, w tym w szczególności ideą Partnerstw Lokalnych.  
Obecnie partnerstwa stają się w Warszawie coraz bardziej zauważalnym narzędziem łączącym zasoby publiczne, prywatne i społeczne. Od 2009 roku działa Warszawska Sieć Partnerstw Lokalnych wspierana przez Stowarzyszenie BORIS. Partnerstwa działają w 7 dzielnicach i mają za zadanie zwiększenie możliwości i efektywności długofalowej współpracy różnych podmiotów lokalnego życia społecznego (organizacji pozarządowych i publicznych instytucji samorządowych, firm i mieszkańców) na rzecz integracji i rozwoju społeczności (osiedle, ew. dzielnica) oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych, tematycznych. W tym m.in. tworzone jest Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.  
Partnerstwo pomaga we współpracy, uczy spostrzegania nas, że działamy na rzecz jednego terytorium i nie jesteśmy dla siebie konkurencją , tylko partnerem. Cały czas uczy­my się kultury współpracy. Partnerstwa są przestrzenią nie tylko instytucji, ale także dla mieszkań­ców. W partnerstwie tworzymy płaszczyznę do aktywizacji Stegien. Chcemy aby mieszkańcy uczest­niczyli w jej budowaniu. Wzbudzi to w nich poczucie odpowiedzialności za swoją „mała ojczyznę” (Angelika Talarek, Partnerstwo Nasze Stegny, w: Partnerska Warszawa, BORIS 2012).
W czasie dyżurów  można będzie dowiedzieć się gdzie w Warszawie partnerstwa działają, jak można takie partnerstwo zainicjować, budować, wspierać. Dyżury będą prowadzone w Warsztacie, Plac Konstytucji 4  zawsze w godzinach 16.00-18.00 w następujących terminach: 30.05, 20.06, 11.07, 22.08, 12.09, 10.10, 21.11.2016.
Działanie jest realizowane w ramach projektu Warszawa Lokalnie przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy

Zapraszamy
Stowarzyszenie BORIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz