niedziela, 5 listopada 2017

Program Warsztatu na najbliższy tydzień

Otwarte wydarzenia w "Warsztacie" 

od 6 do 12 listopada 2017 r.


W tym tygodniu zapraszamy na...
(na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)

Poniedziałek 18.00-20.00 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami 
m.st. Warszawy
Organizator Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Poniedziałek 18.00-19.30 StoryCode Warsaw
StoryCode to międzynarodowa społeczność, skupiająca twórców z różnych dziedzin poszukujących nowoczesnych form narracji. 
Do udziału zapraszamy autorów posługujących się zarówno słowem pisanym i mówionym, filmowców, projektantów, programistów. 
W obszarze naszego zainteresowania leżą takie zjawiska jak opowiadanie historii z wykorzystaniem wielu platform i narzędzi (transmedia, cross-media), interakcja i partycypacja. Nasze spotkania są poświęcone zarówno nowym formom dokumentalnym (dokument interaktywny, dokument uczestniczący) jak i fabularnym (interaktywny film, narracja w grach, immersive theatre, Alternate Reality Games). Interesują nas nowe technologie (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, internet rzeczy) i narzędzia, które można wykorzystać do opowiadania historii i angażowania w nie odbiorców. Staramy się również poszukiwać odpowiedzi na tak istotne kwestie jak modele biznesowe i monetyzacja. StoryCode działa w 20 miejscach na świecie, a obecnie również w Warszawie.
Wydarzenie otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie) 
Organizator: StoryCode Warsaw

Poniedziałek 17.00-20.00 - "Co z tą ochroną zdrowia?"
Warsztaty otwarte

Wtorek 10.30-13.00 Jesienny Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+, Facebook
Zapisy: magdalena.forys@zaczyn.org, tel. 730 818 405   
Organizator: Fundacja Zaczyn

Wtorek 15.00-17.00 Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali 
- Konsultacje dla mieszkańców
Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym okresie działalność będzie dotyczyła problemów zgłaszanych przez mieszkańców. 
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Rezultaty: wzrost wiedzy i aktywności właścicieli/wspólnot w zakresie wyżej opisanym.

Wtorek 15.00-19.00 – „Jestem Ojcem” – konsultacje prawne
Fundacja Jestem Tu, w ramach projektu Jestem Ojcem zaprasza mężczyzn na bezpłatne, konsultacje prawne i psychologiczne. Projekt skierowany jest do ojców walczących o swoje prawa do bycia pełnoprawnym rodzicem oraz o prawo dziecka do posiadania ojca. 
Projekt Jestem Ojcem - kryzys w rodzinie 2017- dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Organizator: Jestem Tu. 
Spotkania indywidualne- zapisy : marysiaworks@gmail.com, 501 006 143.   

Wtorek 18.00-20.00 – Bezpłatne porady prawne

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Organizator: Fundacja Academia Iuris
Zapisy telefoniczne (22) 498 72 30 od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 -17.00.

Wtorek 15.00-20.00 Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego
Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego wybitnego architekta wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, historyka architektury i sztuki. Projekcje filmów 
i materiałów multimedialnych, trzy debaty na temat architektury.
Organizator: Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
Wstęp wolny.

Środa 10.00-14.15 Kto na ochotnika - spotkanie z organizatorami młodzieżowego wolontariatu w Warszawie
W imieniu Centrum  Edukacji Obywatelskiej zaprosiliśmy (i wciąż dopraszamy) szkoły i różne warszawskie instytucje i organizacje 
do współpracy w zakresie rozwijania wolontariatu młodzieżowego/szkolnego poza szkołą, która obejmuje:
- spotkanie w listopadzie 2017r. przedstawicieli 3 typów instytucji: 1) biblioteki publicznej; 2) organizacji lub instytucji nastawionej 
na rozwój lokalnej społeczności i jej wspieranie (miejskie centra aktywności lokalnej, domy sąsiedzkie, lokalne NGO, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe itp.); 3) lokalnych instytucji kultury, instytucji organizujących lokalne akcje kulturalne 
lub edukacyjne;
- współorganizację dwugodzinnych wizyt studyjnych dla grupy nauczycieli i młodzieżowych liderów wolontariatu (do 10-15 osób), 
by zachęcić ich do współpracy z zainteresowaną placówką (1 wizyta 
w 1 placówce w okresie listopad- grudzień 2017); 
- wspólne wypracowanie programu wolontariatu w zainteresowanych placówkach (na podstawie opracowanego i skonsultowanego 
z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy ramowego programu wolontariatu). Podczas spotkania, które chcemy zorganizować w Warsztacie Warszawskim chcemy rozmawiać nie tylko o dobrych praktykach angażowania młodych czy zrozumiałych wątpliwościach, ale także 
o doświadczeniach, i o potrzebach, by wspólnie szukać dobrych rozwiązań organizacyjnych upowszechniających wolontariat młodzieżowy poza szkołą i zachęcać do włączania się uczniów w działania lokalnych organizacji i instytucji. w ich rozwój.             
Organizator: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Środa 15.00-20.00 Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego
Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego wybitnego architekta wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, historyka architektury i sztuki. 
Projekcje filmów i materiałów multimedialnych, trzy debaty na temat architektury.
Organizator: Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Wstęp wolny.

Środa 17.40-20.00 Spotkanie Warszawskiego Alarmu Smogowego

Środa 18.00-20.00 – „Jestem Ojcem” – konsultacje prawne
Fundacja Jestem Tu, w ramach projektu Jestem Ojcem zaprasza mężczyzn na bezpłatne, konsultacje prawne  i psychologiczne. 
Projekt skierowany jest do ojców walczących o swoje prawa do bycia pełnoprawnym rodzicem oraz o prawo dziecka do posiadania ojca.  
Projekt Jestem Ojcem - kryzys w rodzinie 2017- dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Organizator: Jestem Tu.
Spotkania indywidualne- zapisy : marysiaworks@gmail.com, 501 006 143.   

                                                                                  
Czwartek 10.00-15.00 Kreatywni 50plus - kurs tematyczny dotyczący nowych technologii.
Cykl zaawansowanych, bezpłatnych kursów tematycznych dotyczący nowych technologii. Każdy kurs to 20 godzin spędzonych w ośmioosobowej grupie pod okiem pomocnej i profesjonalnej kadry prowadzących. Na warsztatach seniorzy dowiedzą się m. in.: 
GRUPA 1 "Komputer i Internet: kurs podstawowy” (20h), godz.: 10.15-12.15; 
GRUPA2 "Narzędzia Google" (20h),  godz.: 12.30-14.30;                                 
 Na kursy obowiązują zapisy mailowe pod adresem kursy@kreatywni50plus.pl. 
W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę kursu, lokalizację kursu (Warsztat Warszawski) oraz nr telefonu uczestnika.

Czwartek 11.30-13.15 - Kraje anglojęzyczne – język, kultura, obyczaje, dziedzictwo…

Kurs języka angielskiego dedykowany dla seniorów, który będzie jednocześnie podróżą po całym świecie i poznawaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego krajów anglojęzycznych. Słuchacze poznają charakterystyczne elementy architektury, tradycje, święta i zwyczaje z nimi związane, elementy tradycji kulinarnej, typowe dla danego kraju elementy fauny, flory. Przyjrzymy się także obiektom przyrodniczo-geograficznym, będzie troszkę etnologii, elementy historii, a także wiele informacji o życiu współczesnym. Poznamy Wielką Brytanię, z rozróżnieniem na Irlandię, Szkocję i Anglię, Stany Zjednoczone i Kanadę, Australie i Nową Zelandię. Ale nie tylko – zajrzymy także do anglojęzycznych krajów Afryki, na Fidżi, Maltę czy do Indii. Pokazane zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście językowym.
Kurs będzie realizowany we współpracy ze szkołą języka angielskiego Centrum Rozwoju INVENTUM, która jest gwarantem wzorowej realizacji zadania pod względem merytorycznym. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z autorską metodą nauki języka angielskiego wypracowaną przez tę placówkę. Jednym z elementów tej metody jest prowadzenie zajęć wyłącznie po angielsku. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników połączona 
z wypełnieniem testu poziomującego. Wymagany poziom znajomości języka to poziom A2 wg. skali Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference). Nie jest to poziom wysoki, ale wymagany do tego, aby zajęcia były ciekawe i prowadzone w sposób atrakcyjny.
Rekrutacja organizator: Fundacja NIKA

 Czwartek 15.00-20.00 Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego
Stulecie urodzin profesora Witolda Krassowskiego wybitnego architekta wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, historyka architektury i sztuki. Projekcje filmów i materiałów multimedialnych, trzy debaty na temat architektury. 
Organizator: Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
Wstęp wolny.

Czwartek 17.30-20.00 Męska Grupa Wsparcia i Rozwoju

Jeżeli nie masz komu opowiedzieć o tym co cię męczy? Jeżeli chcesz móc szczerze o tym powiedzieć? Jeżeli poszukujesz prawdziwego sensu życia? Jeżeli chcesz pogadać o tym w grupie takich poszukujących facetów? To zapraszam na grupę. Spotkania są tylko dla facetów. Nie ma ograniczeń wiekowych. Spotkania są bezpłatne. Grupa jest otwarta, więc można dołączyć w dowolnej chwili. Nie trzeba chodzić regularnie. Jest to pierwsze spotkanie grupy.
Aktualne pełne informacje na: https://goo.gl/Rvji2U

Czwartek 18.00-20.00 - Bezpłatne porady prawne

Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy telefoniczne (22) 498 72 30 od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 -17.00.

Piątek 10.00-20.00 Liberatura - wystawa i warsztaty

Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, 
to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony krytyków…
Na wystawie zobaczymy prace artystów takich jak: Małgorzata Gurowska, Artur Gosk , NOVIKI Studio, Edyta Ołdak, Pani Jurek, Paulina Pankiewicz, Jacek Papis, Maciej Sieńczyk, Stach Szumski. Wystawa jest również podsumowaniem cyklicznych spotkań, podczas których uczestnicy warsztatów wykonali prace pod okiem Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera – twórców i teoretyków liberatury.
Organizator: Stowarzyszenie “Z Siedzibą w Warszawie” 
Partnerzy: Korporacja Ha!art, LiBeratura - Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik, Warsztat Warszawski Finansowanie: Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy
Zapisy: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl, tel. 601 910 303

Piątek 10.00-15.00 Kreatywni 50plus: kurs tematyczny dotyczący nowych technologii

Cykl zaawansowanych, bezpłatnych kursów tematycznych dotyczący nowych technologii. Każdy kurs to 20 godzin spędzonych w ośmioosobowej grupie pod okiem pomocnej i profesjonalnej kadry prowadzących. Na warsztatach seniorzy dowiedzą się m. in.: GRUPA1 "Komputer i Internet: kurs podstawowy" Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu (20h), godz.: 10.15-12.15; GRUPA2 "Narzędzia Google" (20h), godz.: 12.30-14.30; Na kursy obowiązują zapisy mailowe pod adresem kursy@kreatywni50plus.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę kursu, lokalizację kursu (Warsztat Warszawski) oraz nr telefonu uczestnika.
Organizator: "Kreatywni 50plus"

Niedziela 10.00-15.00 Liberatura - wystawa i warsztaty

Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony krytyków…
Na wystawie zobaczymy prace artystów takich jak: Małgorzata Gurowska, Artur Gosk , NOVIKI Studio, Edyta Ołdak, Pani Jurek, Paulina Pankiewicz, Jacek Papis, Maciej Sieńczyk, Stach Szumski. Wystawa jest również podsumowaniem cyklicznych spotkań, podczas których uczestnicy warsztatów wykonali prace pod okiem Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera – twórców i teoretyków liberatury.
Organizator: Stowarzyszenie “Z Siedzibą w Warszawie”   
Partnerzy: Korporacja Ha!art, LiBeratura - Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik, Warsztat Warszawski
Finansowanie: Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy
Zapisy: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl, tel. 601 910 303

Niedziela 11.00-13.00 Szukasz pracy? – poznaj siebie!

Większość osób poszukujących pracy swoich marzeń ponosi porażkę nie dlatego, 
że w niewystarczającym stopniu poznały rynek pracy, a dlatego, że w niewystarczającym stopniu znają same siebie.” D.R. Bolles.  Podczas spotkania skupimy się na tym, jak poznać swoje potrzeby i oczekiwania względem pracy oraz uświadomieniu sobie, jakie wartości są kluczowe dla wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec pracy zawodowej to NAJWAŻNIEJSZY krok w przygotowaniu do poszukiwań pracy, który:
  • ·         da Ci realną przewagę nad innymi mniej świadomymi kandydatami
  • ·         pomoże Ci uniknąć nietrafionych wyborów
  • ·         będzie fundamentem do poszukiwań pracy w zgodzie ze sobą

Podczas warsztatu:
  • ·         Dowiesz się, w jakich konkretnie obszarach powinieneś lepiej poznać siebie nim rozpoczniesz poszukiwanie pracy
  • ·         Zyskasz większą świadomość siebie i swoich potrzeb w odniesieniu do przyszłej pracy
  • ·         Poznasz metody, które pomogą Ci lepiej poznać własne priorytety
  • ·         Zaczniesz myśleć o swoich wyborach zawodowych z innej perspektywy - rozprawimy się z powszechnymi mitami i błędnymi przekonaniami

Zachęcamy do przygotowania własnych pytań i nurtujących Cię kwestii, które chciał(a)byś omówić podczas warsztatu. Na warsztat zapraszamy zarówno osoby, które dopiero myślą o rozpoczęciu poszukiwań ich pierwszej pracy, jak i osoby doświadczone, które myślą o zmianach w sferze zawodowej.

Organizator: Laboratorium Możliwości Umysł & Ciało
Prosimy uczestników o przesłanie maila ze zgłoszeniem pod adres: kontakt@labmozliwosci.plWarsztat Warszawski nie jest organizatorem powyższych wydarzeń, zatem nie odpowiada za odbycie się danego wydarzenia, jego formę i treść. Zasady funkcjonowania Warsztatu umożliwiają rezerwację przestrzeni z dnia na dzień, 
co za tym idzie  - nowe wydarzenia pojawiają się codziennie w naszym internetowym kalendarzu (https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html). Drukowanie informacji o wydarzeniach w formie papierowej odbywa się tylko raz w tygodniu dlatego mogą one ulec dezaktualizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz