piątek, 2 września 2016

Ekonomia społeczna dla MAL-i

Zaprojektowane przez FreepikAC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej
Program dedykowany przedstawicielom miejsc aktywności lokalnej z Warszawy


Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z British Council serdecznie zapraszają do udziału w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej, bazującym na metodologii British Council.

Dla kogo:
Program dedykowany jest przedstawicielom instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych sprzyjających realizowaniu pomysłów mieszkańców działających w Warszawie zgodnie z ideą miejsc aktywności lokalnej (MAL).

Cele programu:
>         Rozwój wiedzy i umiejętności osób prowadzących MAL-e w zakresie działań wspierających inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej.
>         Wzmocnienie MAL-i  jako podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.
>         Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy między MAL-ami.

Miejsce szkoleń:
Zajęcia odbywać się będą w jednym z warszawskich przedsiębiorstw społecznych - w Klubokawiarni Pożyteczna, przy ulicy Nowy Świat 58 w Warszawie.

O programie Active Citizens: 
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych. Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach liderów, którzy realizując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i poprawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio pomagają materialnie najbardziej potrzebującym. W oparciu o doświadczenia ze współpracy pomiędzy British Council FISE stworzyło program szkoleniowy dostosowany do potrzeb rozwoju w obszarze ekonomii społecznej lokalnych społeczności w Warszawie.
Więcej informacji ma stronie o programie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.


Założenia programowe Active Citizens for Social Enterprise:
Poniżej prezentujemy ogólny zakres tematyczny i założenia programu Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej. Program szczegółowy uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu zjazdu po uwzględnieniu potrzeb wskazanych na etapie rekrutacji.

Spotkanie I: 26 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
1. Wprowadzenie do programu Active Citizens for Social Enterprise.
2. Ja: moja tożsamość, wartości, kultura.
>         Dlaczego miejsce aktywności lokalnej? Identyfikacja moich potrzeb, zasad, wartości, potencjału, próba odpowiedzi na pytanie dlaczego i po co robię to co robię w lokalnej społeczności?
3. Ja i Ty: dialog z innymi.
>         Dialog z innymi, dialog z członkami społeczności lokalnej. Otwartość na innych – realizacja pomysłów, nawiązywanie i budowanie relacji.

Spotkanie II: 5 października 2016 r. (środa), godz. 10.00-14.00
1. Społeczność lokalna a ekonomia społeczna.
>         Jaka jest moja społeczność? Ekonomia współdzielenia i solidarności. Przedsiębiorstwa społeczne w mojej społeczności. Typy i funkcje przedsiębiorstw społecznych.
2. Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Polsce.
>         Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i współpraca z nimi. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społeczne w Polsce. Źródła finansowania ekonomii społecznej
3. Wizyta w przedsiębiorstwie społecznym.

Spotkanie III: 12 października 2016 r. (środa), godz. 10.00-14.00
1. MAL jako źródło inicjatyw dla przedsiębiorstw społecznych.
>         Ekonomia społeczna – inicjatywy nieformalne. Kooperatywy, banki czasu, pomoc sąsiedzka, wspólne akcje, wspieranie liderów.
2. Współpraca MAL z przedsiębiorstwami społecznymi.
>         Społecznie odpowiedzialne zakupy. Zlecanie usług przedsiębiorstwom społecznym. Informacje o przedsiębiorstwach społecznych w Warszawie.
3. Wizyta w przedsiębiorstwie społecznym.

Spotkanie IV: 19 października 2016 r. (środa), godz. 10.00-14.00
1. Pomysł na rozwój przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem lokalnego potencjału przy współpracy MAL.
>         Działania, wspólne inicjatywy, wzmocnienie i rozwój MAL-i z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.
2. Plan działania MAL na rzecz ekonomii społecznej.
3. Podsumowanie i zakończenie programu.
Uczestnictwo w programie oznacza udział w czterech spotkaniach.            
                                      
Prowadzący:
Magda Klaus
Trenerka Active Citizens Social Enterprise Liders Programme, andragog (Wydział Pedagogiczny UW), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe), trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej,  Od 2002 r. w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  realizuje projekty, animuje i koordynuje działania w obszarze ekonomii społecznej, wspiera rozwój i promocję przedsiębiorstw społecznych w Polsce (m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, Znak eS – certyfikat jakości dla przedsiębiorstw społecznych).

Przemysław Kozak
Psycholog, trener biznesu, administracji publicznej oraz NGO. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Rober Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron”. Współautor Nawigatora Przedsiębiorczości – internetowego narzędzia IT dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od 2010 r. zarządza działalnością gospodarczą FISE. Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną. Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej.

Zgłoszenia do programu:
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do Magdaleny Huszczy z FISE, na adres mailowy mhuszcza@fise.org.pl do dnia 19 września 2016 roku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Magdaleną Huszczą.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz