piątek, 8 lipca 2016

Szkolenie dla Rad Osiedli


Szanowni Państwo,

Fundacja Civis Polonus serdeczni zaprasza przedstawicieli/przedstawicielki rad osiedli do udziału w pierwszym szkoleniu dotyczącym współpracy rad osiedli z mieszkańcami miasta realizowanym w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału warszawianek i warszawiaków w działaniach na rzecz swojego otoczenia z wykorzystaniem dostępnych narzędzi partycypacji społecznej poprzez wsparcie aktywności obywatelskiej. Zależy nam na systematycznej pracy m.in.  z przedstawicielami i przedstawicielkami rad osiedli. Chcemy wzmacniać kompetencje i znaczenie rad osiedli jako instancji pośredniczącej samorządu lokalnego oraz rozwijać współpracę rad osiedli z mieszkańcami.

Szkolenie odbędzie się 21 lipca w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4) w godz. 15-18. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres paulina.kowalczyk@civispolonus.org.pl lub telefonicznie pod nr tel. 691 872 685 do 19 lipca. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
Więcej informacji poniżej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Pauliną Kowalczyk: tel. 691 872 685.
 

Warsztat dla przedstawicieli i przedstawicielek rad osiedli w Warszawie
 
Celem warsztatu jest zebranie dobrych doświadczeń współpracy rad osiedli z mieszkańcami,
poznanie przedstawicieli i przedstawicielek rad osiedli oraz wypracowanie pomysłów na dalszą
pracę.
Zależy nam na systematycznej pracy z przedstawicielami i przedstawicielkami rad osiedli. Docelowo
chcemy wzmacniać kompetencje i znaczenie rad osiedli jako instancji pośredniczącej samorządu
lokalnego oraz rozwijać współpracę rad osiedli z mieszkańcami.
W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki:
poznają doświadczenia współpracy rad osiedli z mieszkańcami
poznają innych przedstawicieli i przedstawicielki rad osiedli
będę mieli szansę nawiązać kontakty i współpracę z innymi radami osiedli w Warszawie
dowiedzą się o celach i działania projektu „Warszawa Lokalnie”
znajdą potencjalnych partnerów do współpracy i realizacji wspólnych projektów
 

Szkolenie poprowadzi: Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus, trenerka i
doświadczona praktyczka w pracy ze wspólnotami lokalnymi, mieszkańcami oraz władzami
Warszawy.
 

Szkolenie odbędzie się 21 lipca w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4) w godz. 15-18.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres paulina.kowalczyk@civispolonus.org.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 691 872 685 do 19 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji chętnie udzieli koordynatorka projektu Paulina
Kowalczyk (tel. 691 872 685).
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” współfinansowanego przez m.st.
Warszawa.
 

Serdecznie zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz