wtorek, 10 lutego 2015

INFOpunkt dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej

Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej ale nie wiesz czy to dla Ciebie dobre rozwiązanie? Przyjdź do INFOpunktu na spotkanie ze specjalistami z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej współprowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
Celem spotkania będzie przekazanie podstawowych informacji o wymaganiach jakie musi spełnić inicjatywa, aby powołać spółdzielnię socjalną oraz informacji o aktualnie dostępnym wsparciu szkoleniowo-doradczym i dotacyjnym w subregionie warszawskim. Kiedy: piątek, 20 lutego, godz. 10:00-12:00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu konsultacyjnym prosimy wypełnienie zgłoszenia on-line

Wstęp bezpłatny, zapraszamy!


Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego, ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej. Przez subregion warszawski rozumie się obszar m.st. Warszawy oraz powiatów piaseczyńskiego, grodzkiego, legionowskiego, nowodworskiego, warszawsko-zachodniego, otwockiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego, wołomińskiego.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz