czwartek, 10 października 2013

 
KONKURS NA PROWADZENIE WARSZTATU
 

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Warsztatu przy placu Konstytucji 4.
 
Warsztat, zarządzany obecnie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, stał się miejscem spotkań mieszkańców, wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Działania w Warsztacie realizowane są zgodnie z założeniami do miejskiego Programu Operacyjnego: Wzmocnienie Terytorialnej Wspólnoty Sąsiedzkiej.
 
W konkursie wybrana zostanie najlepsza koncepcja wykorzystania dotacji Miasta na rzecz wspólnot lokalnych i animowania działań mieszkańców w Warsztacie. Umowa z wybraną organizacją lub organizacjami (w przypadku oferty wspólnej) będzie obowiązywać do 30 listopada 2015 r.
 
Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 139 nr telefonu 443 34 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursowych i wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie konkursu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz