piątek, 29 grudnia 2017

Program Warsztatu w przyszłym tygodniu

Otwarte wydarzenia w "Warsztacie" 

od 1 do 7 stycznia 2018 r.W tym tygodniu zapraszamy na... (na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)

1 stycznia 2018 – „Warsztat” jest zamknięty

wtorek 15.00-17.00 - Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali - Konsultacje dla mieszkańców - Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
organizator: Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali
spotkanie otwarte

wtorek 18.00-20.00 - Chór Voces Gaudiae - próby chóru - regularne próby chóru osób LGBT i przyjaciół zapisy: info@voces.pl

wtorek 18.00-20.00 - Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne - Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17

środa 15.00-18.00 - Warsztaty z tworzenia projektów do budżetu partycypacyjnego - W ramach warsztatów będziemy z grupą seniorów zastanawiać się nad potrzebami miasta i w zależności od nich myśleć o projektach, które mogliby oni zgłosić do budżetu partycypacyjnego. W trakcie spotkania  seniorzy zapoznają się z procesem składania projektów, dowiedzą się jak pisać projekty oraz uzyskają wskazówki, co zrobić, by uzyskać poparcie innych przy składaniu wniosków. Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy.

środa 16.00-20.00 – Jestem Ojcem - kryzys w rodzinie - W ramach projektu Jestem Ojcem zapraszamy mężczyzn na bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne. Projekt skierowany jest do ojców walczących o swoje prawa do bycia pełnoprawnym rodzicem oraz o prawo dziecka do posiadania ojca.
Indywidualne spotkania proszę rezerwować poprzez e-mail:
biuro@jestemojcem.org lub telefonicznie: 501 006143. Projekt Jestem Ojcem - kryzys w rodzinie 2017- dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Organizator: Jestem Tu.

czwartek 17.00-19.00 - spotkanie grupy Inspiracja - Spotkanie grupy samopomocowo-rozwojowej dla praktyków pracy socjalnej organizator: Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej zapisy: grupainspiracja@ptsps.org.pl

czwartek 17.00-20.00 - Męska Grupa Wsparcia i Rozwoju - spotkanie otwarte - Zapisy na www.MeskaGrupaWarszawa.blogspot.com

czwartek 17.00-19.00 – Punkt konsultacyjny dla seniorów dotyczący składania wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego – Punkt konsultacyjny dla seniorów, którzy chcieliby wziąć stworzyć projekt w ramach budżetu partycypacyjnego. Organizator: Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", spotkanie otwarte.

czwartek 18.00-20.00 - Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne - Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17

piątek 17.00-20.00 – wernisaż wystawy „Weneckie pastele, warszawskie portrety architektury, ateńskie koty w niespodziance” - organizator: Architekci - Grupa Twórcza-„AGaT"

1 stycznia 2018 – „Warsztat” jest zamknięty


Codziennie w naszym kalendarzu pojawiają się nowe wydarzenia. Może też zdarzyć się tak, że któreś z wydarzeń zostanie odwołane już po opublikowaniu przez nas tego programu. Upewnij się, że wydarzenie, które Cię zainteresowało, na pewno się odbędzie, sprawdzając to w naszym kalendarzu:
https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kalendarz-projektow.html 

1 komentarz: