czwartek, 11 maja 2017

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej

British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social En-terprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej!

Dla kogo:
Program dedykowany jest liderom lokalnym i przedsiębiorstwom społecznym, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie. Do udziału zapraszamy liderów przedsiębiorstw społecznych (maks. 2 osoby z organizacji) w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, Sp. z o.o. non profit, ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

Cel programu:
  • Wsparcie liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.
  • Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.

O programie Active Citizens:
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych.

Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach przedsiębiorców społecznych, którzy realizując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i poprawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio pomagają materialnie najbardziej potrzebującym.
Autorzy programu zakładają, że udział w Active Citizens for Social Enterprise stworzy międzynarodową sieć liderów i facylitatorów przedsiębiorstw społecznych, przyczyni się lokalnie do wzmocnienia i rozwoju ich społecznych biznesów, a globalnie będzie oddziaływać na zrównoważony rozwój, poprawę środowiska i międzykulturowy dialog.

Więcej informacji ma stronie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.

Zgłoszenia do programu:
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (link do formularza w Word pod tekstem) i przesłanie na adres: pkozak@fise.org.pl do 15 maja b.r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Przemysławem Kozakiem pkozak@fise.org.pl lub telefoniczny: 22 622 01 91.

Miejsce szkoleń:
Warszawa (dokładny adres zostanie przesłany do uczestników drogą mailową)

Terminy spotkań:
  • Zjazd 1: 24-25 maja 2017 r. (16 godz.)
  • Zjazd 2: 8-9 czerwca 2017 r. (16 godz.)
  • Zjazd 3: 21-22 czerwca 2017 r. (16 godz.)

Informacje dodatkowe:
  • Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Materiały przygotowane dla uczestników zostaną przetłumaczone na język polski i przekazane uczestnikom.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału we wszystkich zjazdach. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ryczał na nocleg w wysokości 70 zł na osobę. Nie rezerwujemy noclegu.
  • Nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży. Każdy uczestnik pokrywa koszty dojazdu na spotkania we własnym zakresie.

PLIKI DO POBRANIA
20170505173516_0_170504_formularz_zgloszeniowy.doc / 82944 bajtów

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej jest wspierany przez "Warszawa Lokalnie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz