piątek, 7 kwietnia 2017

Aktualizacja terminów dyżurów Stowarzyszenia BORIS

Terminy dyżurów Stowarzyszenia BORIS zostały zaktualizowane, aktualne terminy to:
24.04.2017
15.05.2017
19.06.2017

Poniżej przypominamy tematykę dyżurów:
Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani w Warszawie tworzeniem różnych form współpracy międzysektorowej w tym w szczególności ideą Partnerstw Lokalnych. Obecnie partnerstwa stają się w Warszawie coraz bardziej zauważalnym narzędziem łączącym zasoby publiczne, prywatne i społeczne. Od 2009 roku działa Warszawska Sieć Partnerstw Lokalnych wspierana przez Stowarzyszenie BORIS.Partnerstwa działają w 7 dzielnicach i mają za zadanie zwiększenie możliwości i efektywności długofalowej współpracy różnych podmiotów lokalnego życia społecznego (organizacji pozarządowych i publicznych instytucji samorządowych, firm i mieszkańców) na rzecz integracji i rozwoju społeczności (osiedle, ew. dzielnica) oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych, tematycznych.W tym m.in. tworzone jest Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Partnerstwo pomaga we współpracy, uczy spostrzegania nas, że działamy na rzecz jednego terytorium i nie jesteśmy dla siebie konkurencją , tylko partnerem. Cały czas uczy­my się kultury współpracy. Partnerstwa są przestrzenią nie tylko instytucji, ale także dla mieszkań­ców. W partnerstwie tworzymy płaszczyznę do aktywizacji Stegien. Chcemy aby mieszkańcy uczest­niczyli w jej budowaniu. Wzbudzi to w nich poczucie odpowiedzialności za swoją „mała ojczyznę” (Angelika Talarek, Partnerstwo Nasze Stegny,w: Partnerska Warszawa, BORIS 2012).
W czasie dyżurów można będzie dowiedzieć się gdzie w Warszawie partnerstwa działają, jak można takie partnerstwo zainicjować, budować, wspierać.Dyżury będą prowadzone w Warsztacie, Plac Konstytucji 4, zawsze w godzinach 15.00-17.00.Działanie jest realizowane w ramach projektu przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy

Zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz