czwartek, 9 kwietnia 2015

Drzewo


"Warsztat" serdecznie zaprasza na:
„DRZEWO”- CYKL WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH
DLA DZIECI W WIEKU OD 5 DO 9 LAT

W trakcie warsztatów:
dowiemy się kto mieszka w drzewie, kto na drzewie, kto pod drzewem, a kto w korzeniach drzewa; jakie dzikie zwierzęta żyją w Warszawie, kiedy i jak im pomagać; jakie korzyści, ze wspólnego życia w mieście, mają ludzie, zwierzęta i rośliny;
nauczymy się o czym informują pajęcze nitki, jak wpływa na zwierzęta i ludzi hałas w mieście, kiedy ptaki usypiają a kiedy się budzą, jak detergenty niszczą pióra ptaków, jak maskuje się jeż, ile lat żyją drzewa;
„utkamy ” pajęczynę, zrobimy proste karmiki i poidła dla różnych gatunków zwierząt.

   

Nasze warsztaty dotyczą dzikich zwierzętach żyjących w Warszawie, zależności ekologicznych i bioróżnorodności stolicy. Istotnym w prowadzeniu warsztatów obiektem jest uszyte drzewo stojące w pomieszczeniu, w którym odbywają się warsztaty. W lipcu i sierpniu warsztatom będą towarzyszyły obserwacje przyrodnicze w terenie.Cykl składa się z 7 spotkań po 2 godziny zegarowe, ale nie trzeba brać udziału we wszystkich spotkaniach

Wiek dzieci: 5-9 lat.
Liczebność grupy: 10 osób.
Prowadząca warsztaty: Daria Schmidt
Miejsce: warsztaty prowadzone są w "Warsztacie" przy Placu Konstytucji 4.

Zapisy: Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na pierwsze spotkanie z cyklu. Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem dziecka prosimy wysyłać na adres ngrzywalska@fise.org.pl. W mailu prosimy o informację, że chodzi o warsztaty "Drzewo".

Tematyka kolejnych zajęć (na wszystkich zajęciach będzie poruszany także temat budowy i ekologii drzewa):

Warsztat I - sobota 30 maja, godz. 15:30-17:30
zwierzęta latające
zbudowanie modeli różnych gniazd.

Warsztat II 
zwierzęta wspinające się na drzewa;
jak jest zbudowana i o czym informuje pajęczyna.

Warsztat III:
zwierzęta żyjące w wodzie;
wpływ detergentów na pióra ptaków;
zanieczyszczenie rzek, stawów, kanałów.
Warsztat IV
zwierzęta poruszające się po ziemi;
letnie poidła dla ptaków i ssaków.
Warsztat V
aktywność zwierząt latem;
maskowanie się zwierząt.
Warsztat VI
zwierzęta żyjące w ziemi;
społeczności zwierzęce.
Warsztat VII:
zwierzęta żyjące w drzewie;
co to jest hałas, komu i jak szkodzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz