środa, 12 grudnia 2018

Co u nas nowego?


10.12.2018 – poniedziałek


Wernisaż wystawy „Piękno jedności”
pon., 10 grudnia, 18:00 – 19:30, 1 piętro

Organizator: Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne.
Więcej informacji: TU


11.12.2018 – wtorek

Spotkanie wigilijne – mini warsztat aniołów świątecznych.
wt., 11 grudnia, 13:00 – 15:00, 1 piętro

Zapraszamy na mini warsztat aniołów świątecznych przy kawie i ciastku.
Nasz wspaniała instruktorka Ewa zaprosi nas  do świata świątecznych lalek motanek.
Obowiązują zapisy: icichowicz@fise.org.pl tel. Tel. 22 622 01 91
Organizator: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


Miłośnicy Krajobrazu - Stowarzyszenie Właścicieli Lokali / konsultacje
wt., 11 grudnia, 15:00 – 17:00, salka nr 1

Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków (w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie). Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym okresie działalność będzie dotyczyła problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz związanych z reprywatyzacją budynków.
Zainteresowani mieszkańcy, właściciele lokali (wspólnoty mieszkaniowe), spółdzielcy, społeczności lokalne, inne organizacje pozarządowe (np. w zakresie reprywatyzacji, spraw lokalowych, walki z hałasem, ochrony zabytków, ochrony środowiska – zieleni miejskiej).
Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali


OM Chanting, otwarte
wt., 11 grudnia, 16:45 – 18:00, salka nr 3

Rezonuj z OM - Kąpiel w dźwięku OM Om Chanting to starożytna grupowa technika, która wykorzystuje wibracje pierwotnego dźwięku OM do transformacji, regeneracji organizmu oraz przywracania harmonii w świecie przyrody i ludzi. 
OM Chanting jest uniwersalną techniką dla wszystkich, niezależnie od wieku czy światopoglądu.
Kontakt do organizatorów: 792 024 717.


12.12.2018 – środa
Spotkanie członków OM ZPFP
śr., 12 grudnia, 17:30 – 19:30, 1 piętro

Zebranie członków okręgu, na którym prezentowane są zdjęcia i pokazy multimedialne o tematyce przyrodniczej oraz prowadzone są rozmowy na tematy fotograficzne.
Spotkanie otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie), przede wszystkim członkowie okręgu oraz wszystkie osoby chcące wstąpić do OM ZPFP.
Organizator: Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski


Bezpłatne porady prawne dla osób niezamożnych
śr., 12 grudnia, 17:30 – 19:30, salka nr 1

Bezpłatne porady prawne udzielane przez studentów oraz absolwentów prawa osobom niezamożnym. Na dyżury obowiązują zapisy telefoniczne pod nr tel. 22 498 72 30.
Organizator: Fundacja Academia Iuris sprzęt: brak


Om Chanting, otwarte
śr., 12 grudnia, 16:45 – 18:00, salka nr 3

Rezonuj z OM - Kąpiel w dźwięku OM Om Chanting to starożytna grupowa technika, która wykorzystuje wibracje pierwotnego dźwięku OM do transformacji, regeneracji organizmu oraz przywracania harmonii w świecie przyrody i ludzi.
OM Chanting jest uniwersalną techniką dla wszystkich, niezależnie od wieku czy światopoglądu.
Kontakt do organizatorów: 792 024 717.


13.12.2018 – czwartek

Debata absolwentów uczelni ekonomicznych
nt.: Jak nowoczesne technologie mobilne zmieniają świat?
czw., 13 grudnia, 18:00 – 19:30, parter

Debata ma na celu integrowanie absolwentów uczelni ekonomicznych oraz zainspirowanie ich do dyskusji na temat wpływu nowoczesnych technologii mobilne na zmieniający się świat. Gościem spotkania będzie Przemysław Pączek.
Wydarzenie otwarte.
Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


TRW OM PTTK
czw., 13 grudnia, 18:00 – 19:30, salka nr 1

Terenowy referat weryfikacyjny oddznak PTTK, spotkanie otwarte.
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.


Academia Iuris
czw., 13 grudnia, 18:00 – 19:30, salka nr 2

Bezpłatne porady prawne udzielane przez studentów oraz absolwentów prawa osobom niezamożnym. Na dyżury obowiązują zapisy telefoniczne pod nr tel. 22 498 72 30.
Organizator: Fundacja Academia Iuris sprzęt: brak


Spotkanie Rad osiedli
czw., 13 grudnia, 17:30 – 19:30, salka nr 3

Spotkanie otwarte.

Bezpieczny Senior - czyli zadbaj o siebie i innych nie tylko na ulicy.
sob., 15 grudnia, 10:15 – 11:30, parter

Tematyka zajęć • odruchy bezwarunkowe, które każdy z nas posiada • zagrożenia, które mogą napotkać osoby starsze, • zachowania, które możliwe, że okażą się pomocne • obrona przed złodziejem/ napastnikiem • punkt presyjne/ bolesne punkty na ciele, które zniechęcą każdego • aspekty prawne jeśli chodzi o obronę konieczną • pierwsza pomoc - zarówno w przypadku kiedy sami jej potrzebujemy jak i kiedy udzielić jej możemy a nawet musimy, • jak się zachować w takich sytuacjach , co może być pomocne a czego się wystrzegać.
Prowadzenie: Sebastian Pierzchała wstęp wolny
Zajęcia prowadzone w ramach Kafejki Międzypokoleniowej.


Bazar Wymiennika - otwarte
sob., 15 grudnia, 12:00 – 14:00, parter

Bazar Wymiennika to cykliczne wydarzenie integrujące społeczność skupioną wokół Wymiennika oraz zachęcające inne osoby do dołączenia do niej.
Wymiennik działa od jesieni 2012 roku. To społeczność ludzi, którzy bezgotówkowo wymieniają się między sobą usługami i rzeczami. Wymiany w ramach Wymiennika to świetna okazja do poznania nowych osób – nawiązania nowych znajomości, koleżeństwa i przyjaźni. W ten sposób tworzymy sieć społecznego wsparcia – która nikogo nie wyklucza.
Cyklicznie organizowane bazary to sprawdzony sposób na wzmacnianie aktywności grupy. W jednym miejscu można spotkać się większą liczbą osób, niż podczas indywidualnych wymian. Bazary pozwalają lepiej zapoznać się z zasadami działania Wymiennika i jego użytkownikami. Wzmacniają zaufanie.
Dla wielu osób były miejscem dokonania pierwszej wymiany, a także inspiracją do dołączenia do społeczności. Ułatwiamy zapoznanie się z kolejnymi osobami.
Zapraszam także nowe osoby, które od razu będą mogły skorzystać z rzeczy i usług dostępnych na Bazarze.


Film/empatia - warsztat
sob., 15 grudnia, 11:00 – 14:00, 1 piętro

Wydarzenie będzie otwartym spotkaniem w trakcie, które wykorzystując materiały audiowizualne będziemy pracować nad empatią.
REKRUTACJA: adagaska@pracowniacotopaxi.pl lub  tel. 792 799 550
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa COTOPAXI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz