poniedziałek, 21 maja 2018


W tym tygodniu zapraszamy na następujące wydarzenia
(na wszystkie spotkania wstęp wolny, czasem obowiązują zapisy)


 21 maja 2018 – poniedziałek

Konsultacje dotyczące partnerstw lokalnych - BORIS
pon., 21 maja, 14:30 – 16:30, parter
Otwarte konsultacje dla mieszkańców. Stowarzyszenie BORIS.


Spotkanie integracyjne przy planszówkach – wydarzenie otwarte.
pon., 21 maja, 15:00 – 18:30,  piętro
Spotkanie Mazowieckiej JW TPG przy grach planszowych.
Osoby głuchoniewidome i wolontariusze TPG, ok 10-15 osób.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Mazowiecka Jednostka Wojewódzka


22 maja 2018 – wtorek

Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali
wt., 22 maja, 15:00 – 17:00, salka nr 1
Konsultacje dla mieszkańców.
Organizator: Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali.
Konsultacje w sprawach reprywatyzacji budynków, w tym nieprawidłowości reprywatyzacji w Warszawie. Konsultacje dla właścicieli lokali w sprawach związanych z zarządzaniem budynkami, ochroną zabytków, ochroną środowiska, współdziałaniem w wymiarze lokalnym dla lepszej jakości życia przy poszanowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym zakresie działalność będzie dotyczyła także problemów zgłaszanych przez innych mieszkańców Warszawy.
Cele: edukacja, pomoc, aktywizacja ludzi i lokalnych wspólnot, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie otwarte dla: Właściciele lokali (wspólnoty mieszkaniowe), inni zainteresowani mieszkańcy, społeczności lokalne, inne organizacje pozarządowe (np. w zakresie reprywatyzacji, spraw lokalowych, walki z hałasem, ochrony zabytków, ochrony środowiska – zieleni miejskiej).
Każdorazowo od 2-8 osób, w uzgodnionych przypadkach większe grupa (10-15).


Dzieląc się jedzeniem – społeczna odpowiedź na problem niedożywienia i marnowania żywności.
wt., 22 maja, 17:30 – 19:30, parter
Seminarium odbędzie się w ramach Laboratorium Innowacji Lokalnych projektu Warszawa Lokalnie.
Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie).


SCHOOL OF LIFE - weź studia na warsztat!!
wt., 22 maja, 17:30 – 19:30, 1 piętro
"Jesteś w szkole średniej, już studiujesz albo pracujesz, ale nie masz poczucia, że jesteś na właściwej drodze? Zastanawiasz się co dalej? Nie wiesz co robić w życiu? Gdzie pójść na studia lub czy w ogóle na nie iść?
Jeżeli te pytania dotyczą Ciebie - spotkaj się z nami. Opowiemy o naszym programie School of Life. To nasza propozycja na gap-year, czyli danie sobie przestrzeni do tego, żeby poznać i wzmocnić siebie, szukać swojej drogi i uzyskiwać odpowiedzi, wyznaczyć swoją dalszą ścieżkę osobistą i zawodową, sprawdzić, co jest dla Ciebie najważniejsze i przekuć to w działanie. A to wszystko w otoczeniu ludzi, którzy będą dla Ciebie wsparciem.

Pracujemy w zespole, który zrealizował już 2 takie programy z bardzo dobrymi efektami. Startujemy z kolejną edycją i chcemy opowiedzieć o naszych dotychczasowych doświadczeniach oraz do czego chcemy Was zaprosić. W zespole mamy bardzo dużą różnorodność - przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych, managerów, trenerów, coachów, psychoterapeutów i miłośników outdooru.

Każdy z nas pochodzi z trochę innego miejsca i ma nieco inne poglądy, ale łączy nas wspólna idea tworzenia społecznie coraz większej przestrzeni do tego, aby ludzie mogli:
·         rozwijać się w wolności i w zgodzie ze sobą,
·         robić rzeczy, które dają im poczucie sensu, które potrafią i kochają robić,
·          umieć na nich zarabiać pieniądze,
·         żyć w poczuciu spełnienia,
·         zdobywać kompetencje, które już są i będą niezbędne na rynku pracy i w życiu w przyszłości.

Dlatego właśnie stworzyliśmy nasz program School of Life i do tego dążymy".
Otwarte (każdy chętny może wziąć udział, dołączyć w dowolnym momencie).
Zapisy:
fundacja.life.leaders@gmail.com


Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
wt., 22 maja, 17:50 – 20:00, salka nr 1
Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17.

  
Spotkanie integracyjne osób z chorobą Parkinsona - otwarte
wt., 22 maja, 15:30 – 17:45, salka nr 3
Spotkanie integracyjne osób z chorobą Parkinsona - otwarte.


23 maja 2018 – środa

Sesje hipnoterapeutyczne - obowiązują zapisy
śr., 23 maja, 16:30 – 19:30, salka nr 2

3 indywidualne sesje hipnoterapeutyczne, nabór na ochotników otwarty.
Sesja hipnoterapeutyczna, którą będę przeprowadzał może pomóc w:
pokonaniu uzależnień,
motywacji do działania,
porzuceniu negatywnych nawyków,
uświadomieniu sobie przyczyn niepowodzeń i konfliktów w relacjach oraz związkach,
zneutralizowaniu emocji związanych z trudnymi przeżyciami, które doświadczana były kiedyś (regresja wieku) lub doświadczane są obecnie,
uświadomieniu sobie przyczyn problemów natury psychicznej, mogących mieć wpływ również na problemy zdrowia fizycznego,
likwidacji takich zaburzeń jak nerwica oraz lęk.
Każda osoba pełnoletnia może wziąć udział w tym wydarzeniu, przed uprzednim wysłaniem e-maila pod adres: natupomoc@gmail.com


Spotkanie członków OM ZPFP – spotkanie otwarte
śr., 23 maja, 17:30 – 19:30, 1. Piętro

Spotkanie członków OM ZPFP, na którym prezentowane są zdjęcia i pokazy multimedialne o tematyce przyrodniczej oraz prowadzone są rozmowy na tematy fotograficzne.
Organizator: Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Mazowiecki.


24 maja 2018 – czwartek

Spotkanie Męskiej Grupy Wsparcia i Rozwoju
czw., 24 maja, 17:00 – 20:00, 1 piętro
Jeżeli chcesz móc szczerze powiedzieć o tym co ci ciąży.
Jeżeli chcesz poszukać właściwych odpowiedzi na ważne życiowe sprawy.
Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze, wśród mężczyzn, o tym szczerze porozmawiać.
Spotkanie jest otwarte.
Aktualności i zapisy przez formularz na stronie grupy: www.MeskaGrupaWarszawa.pl

  
Zielone wartości, religia i sekularyzacja - spotkanie z Jarosławem Kubackim
czw., 24 maja, 17:00 – 19:30, parter
"Zielone wartości, religia i sekularyzacja"-spotkanie z Jarosławem Kubackim.
Organizator: Fundacja Strefa Zielen
Spotkanie z Jarosławem Kubackim, humanistą, duchownym mennonickim - dyskusja dot. możliwej współpracy na tolerancji religijnej w Polsce i rozdziału pomiędzy Państwem a religią.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone dotyczące nakazom poszanowania przyrody w różnych religiach. Okazją do spotkania jest wizyta w Warszawie uznanego autorytetu teologicznego Jarosława Kubackiego z Holandii oraz promocja przygotowywanej przez Partię Zieloni książki "Zielone wartości.Religia a sekularyzm". Organizatorem spotkania jest Fundacja Strefa Zieleni z pomocą unitarian uniwersalistów i członków Partii Zieloni. Po wykładzie, którego temat autor omówił w skrócie poniżej , przewidziana jest rozmowa z prowadzącym i uczestnikami. Zapraszamy wszystkich, dla których tolerancja religijna i ochrona przyrody są bliskie.

Wydarzenie otwarte.


Fundacja Academia Iuris - Bezpłatne porady prawne
czw., 24 maja, 17:50 – 20:00, salka nr 1
Bezpłatna pomoc prawna w ramach działalności Fundacji Academia Iuris jest udzielana osobom niezamożnym, których aktualna sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc jest udzielana przez studentów i absolwentów wydziałów prawa.
Zapisy: tel. do zapisów: (22) 498 72 30, od poniedziałku do czwartku w godz. 15 -17.


25 maja 2018 – piątek

Finał konkursu na PATRIOTKĘ 100-lecia
pt., 25 maja, 13:00 – 15:30, parter
Finał ogólnopolskiego konkursu na ciastko patriotkę - słodki symbol Święta Niepodległości.
Zapraszamy: młodzież, dorośli, seniorzy - do 30 osób.
Organizator: Idea Nova.


Finisaż wystawy Przestrzeń Otwrata
pt., 25 maja, 16:00 – 21:00, 1. piętro
Wystawa ,,Przestrzeń Otwarta” to inicjatywa absolwentów Warszawskiej Szkoły Fotografii, prezentująca około 50 prac siedemnastu fotografów, którzy poprzez wystawę chcą podsumować swoją dotychczasową twórczą drogę. Każdy z autorów inaczej odczuwa otaczającą rzeczywistość, z inną wrażliwością fotograficzną przedstawia ją w swoich pracach. Te choć różne łączy wspólny mianownik - jest to myślenie fotografią. Myślę, więc fotografuję. Fotografuję, wiec czuję.


Konferencja : Polska i Polacy w Afryce Wschodniej
pt., 25 maja, 17:00 – 20:30, parter
Konferencja popularno- naukowa na temat : "Polska i Polacy w Afryce Wschodniej ", w ramach obchodów Dnia Jedności Afrykańskiej 25 Maja 2018.
Organizator: Fundacja Harambi.


26 maja 2018 – sobota


Bezpieczny Senior - czyli zadbaj o siebie i innych nie tylko na ulicy
sob., 26 maja, 10:15 – 11:30, parter

Tematyka zajęć
odruchy bezwarunkowe, które każdy z nas posiada
zagrożenia, które mogą napotkać osoby starsze,
zachowania, które możliwe, że okażą się pomocne 
obrona przed złodziejem/ napastnikiem
punkt presyjne/ bolesne punkty na ciele, które zniechęcą każdego
·             aspekty prawne jeśli chodzi o obronę konieczną 
·             pierwsza pomoc - zarówno w przypadku kiedy sami jej potrzebujemy jak i kiedy udzielić jej możemy a nawet musimy, 
·             jak się zachować w takich sytuacjach , co może być pomocne a czego się wystrzegać.

Prowadzenie: Sebastian Pierzchała
wstęp wolny
Zajęcia prowadzone w ramach Kafejki Międzypokoleniowej.


Urząd Dzielnicy Śródmieście - „Wybitne warszawianki”
sob., 26 maja, 12:00 – 15:00, parter
Spotkania stacjonarne związane z realizacją projektu Budżetu Partycypacyjnego pn. "Wybitne warszawianki", podczas którego zostaną zaprezentowane postacie Stefanii Sempołowskiej, Ireny Tuwimówny, Narcyzy Żmichowskiej, Ireny Sendlerowej, Marii Ajzensztadt, Wiery Gran, Zuzanny Ginczanki, Krystyny Krahelskiej.

Projekt realizowany w ramach BP pn. "Wybitne Warszawianki", Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Zgłoszenia zainteresowanych uczestników będą przyjmowane przez Biuro Turystyczne "Horn".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz