wtorek, 3 grudnia 2013

KONKURS DOTACYJNY NA PROWADZENIE WARSZTATU

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ofert na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie Warsztatu przy pl. Konstytucji 4.

Warsztat to miejsce spotkań mieszkańców, wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Działania w Warsztacie realizowane są zgodnie z założeniami do miejskiego Programu Operacyjnego „Wzmocnienie Terytorialnej Wspólnoty Sąsiedzkiej” i zakładają:

- aktywizowanie społeczności lokalnych,
- animowanie działań i wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
- pobudzanie mieszkańców Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia.

W konkursie wybrana zostanie najlepsza koncepcja wykorzystania dotacji m.st. Warszawy na rzecz wspólnot lokalnych i animowania działań mieszkańców w Warsztacie. Umowa z wybraną organizacją lub organizacjami (w przypadku oferty wspólnej) będzie obowiązywać do 30 listopada 2015 r.

Oferty można składać w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 do 16 grudnia 2013 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursowych i wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie stronie konkursu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz